Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrerad och standardiserad vård hänger ihop enligt ny avhandling

Same and Different? Perspectives on the Introduction of Person-Centred Care as Standard Healthcare heter en ny avhandling, som utgör ytterligare en viktig pusselbit i de pågående nationella och internationella forskning- och implementeringsinitiativ inom personcentrerad vård och hälsa som pågår, inte minst inom Västra Götalandsregionen. Den är skriven av Doris Lydahl.

Hälso- och sjukvård är en komplex miljö som nu mer än någonsin måste förändras för att balansera patientens sjukdomsupplevelse, hens mål och resurser med evidensbaserade rutiner/ behandlingsriktlinjer samt kostnads- och resursoptimering. Idag vet vi från kontrollerade studier att ett personcentrerat arbetssätt kan leda till positiva effekter från patientens perspektiv men också en förbättrad kostnadskontroll. Ett personcentrerat arbetssätt är en etik som bygger på respekt/förståelse för den enskilde patientens kunskap om sin situation och därmed en målsättning att gemensamt diskutera hur vård och behandling ska planeras.

I avhandlingen belyser Doris Lydahl att denna etik, som inte enbart återfinns i patientberättelsen utan i all verksamhet i hälso- och sjukvården, inte kan standardiseras i en ”one size fits them all” metod, vilket heller aldrig varit syftet, det är en ”skräddarsydd” vård och behandling för varje enskild patient och som också måste anpassas till varje enskild verksamhet. Doris Lydahls avhandling visar att personcentrerat arbetssätt kan uppfattas som ett standardiserat och inte individualiserat arbetssätt, detta behöver därför förtydligas.

Länk till avhandlingen.

Länk till pressmeddelande om avhandlingen.