Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Patientdelaktighet i vården: GPCCs Inger Ekman en av författarna till ny SBU-rapport

Publicerad

En ny rapport om patientdelaktighet i hälso- och sjukvården publicerades av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) den 31 januari 2017. Rapporten är resultatet av en forskningssammanställning, som gjordes på uppdrag av Socialdepartementet.


Rapporten handlar om hur personcentrerad vård, stöd för egenvård och delat beslutsfattande kan öka delaktigheten hos vuxna med långvariga sjukdomar och är en sammanställning av utvärderingar av metoder som ökar patientdelaktighet. Rapporten visar bland annat på ett ”måttligt till starkt vetenskapligt underlag” som stödjer att personcentrerad vård har positiva effekter på utfallsmått som är relaterade till delaktighet.


GPCCs centrumföreståndare professor Inger Ekman var en av de sakkunniga i arbetet med rapporten:
”Detta komplexa område är, som vi redan vet, mycket svårt att utvärdera i randomiserade, kontrollerade studier. Inga svenska studier ingår i de litteraturöversikter som granskat personcentrerad vård i rapporten eftersom inga sådana hade publicerats då översikterna gjordes. Nu finns några svenska RCT studier publicerade och dessa diskuteras också i rapporten. Rapporten visar på behovet av mer forskning inom området personcentrerad vård, inte minst hälsoekonomiska studier och studier kring hinder och möjligheter kring implementering och hållbarhet över tid. ”

Klicka här för att läsa mer på SBUs hemsida, där du också kan ladda ner rapporten.