Bild
Eskinder Jembere och Samson Melesse.
Foto: Carl-Magnus Höglund
Länkstig

Partnerskap utvecklar forskarutbildning i Etiopien

Publicerad

I ett partnerskapsprogram har etiopiska doktorander fått handledning och forskningsvistelse vid Göteborgs universitet. Två av dem är Eskinder Jembere och Samson Melesse som just har avslutat sin tredje vistelse i Sverige.

Bild
Porträtt på Samson Melesse och Eskinder Jembere.
Samson Melesse och Eskinder Jembere.
Foto: Carl-Magnus Höglund

Inom ramen för partnerskapsprogrammet har doktoranderna fått handledning av forskare vid Göteborgs universitet och tre forskningsvistelser om tre månader vardera vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. På grund av det pågående kriget i Etiopien har dock denna den tredje vistelsen blivit förlängd i omgångar. Men nu, efter nio månader, ska de resa tillbaka till Addis Abeba för att avsluta sina doktorandstudier.

– Jag har känt mig som hemma i Göteborg. Vi har lärt känna så många tillmötesgående och stöttande människor, säger Eskinder Jembere.

Eskinder Jembere och Samson Melesse är antagna som doktorander vid ”Centre for Comparative Education and Policy Studies” på Addis Ababa University och skriver varsin doktorsavhandling om ett biståndsprojekt som utvecklar yrkesutbildningar i Etiopien och Zambia. Eskinder studerar hur samverkan mellan internationella och lokala partners har fungerat medan Samson studerar undervisningspraktiken.

Har utvecklats som forskare

Eskinder och Samson räknar upp flera positiva aspekter av forskningsvistelsen i Sverige. De har fått ingå i en internationell forskningsmiljö, handledning av seniora forskare och tillgång till universitetsbibliotekets resurser.

– Jag har blivit en bättre forskare. Det har väldigt bra att få träffa handledaren fysiskt och det har hjälpt mig mycket att få tillgång till bibliotekets resurser. Jag har kunnat få tag på all information jag vill, säger Samson och fortsätter:

– Jag har också utvecklat min förmåga att kommunicera och presentera forskning tack vare alla seminarier och workshops.

Eskinder håller med:

– Jag har utvecklats som forskare och person genom projektet. Jag har fått mycket erfarenhet av att delta i en internationell forskningsmiljö. När projektet är avslutat kommer jag att överföra mina kunskaper till universitetet och studenter i Etiopien.

Projektet ska utveckla forskarutbildning

Partnerskapsprogrammet är finansierat av Sida och har pågått sedan våren 2018. Elva forskare från IPS har deltagit som handledare tillsammans med etiopiska kollegor vid ”Centre for Comparative Education and Policy Studies”.

– Syftet är kapacitetsutveckling med målet att centret ska ha kapacitet att på egen hand utbilda doktorander. De har redan startat ett eget masterprogram och två av deras forskare är nu docenter, säger Gun-Britt Wärvik, projektledare och prodekan för forskning på Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Sammanlagt 17 doktorander har påbörjat sin forskarutbildning inom partnerskapsprogrammet och av dem har 13 redan disputerat. De svenska och etiopiska handledarna har också besökt varandras lärosäten för gemensamma seminarier, konferenser och handledning av doktoranderna.

Text: Carl-Magnus Höglund

Partnerskap
  • Projektet ”Research Training Partnership Programme in International and Comparative Education” är finansierat av SIDA och är ett samarbete mellan Addis Abebauniversitetet och Göteborgs universitet.
  • Sammanlagt 17 doktorander får handledning av etiopiska och svenska handledare.
  • Doktoranderna är antagna vid ”Centre for Comparative Education and Policy Studies” (CCEPS) vid Addis Abebauniversitets College of Education and Behavioural Studies.
  • I uppdraget ingår även att bidra till kapacitetsuppbyggnad när det gäller forskarutbildning vid CCEPS.
  • Doktorandernas fyraåriga forskarutbildning är indelad i två delar. De första två åren utgörs av kurser och genomförs av CCEPS i Addis Abeba. Avhandlingen skrivs under de sista två åren och under de åren vistas doktoranderna upp till tre månader i Sverige vid tre tillfällen.
  • Även handledarna besöker varandras lärosäten för gemensamma seminarier, konferenser och handledning av doktoranderna.