Bild
deltagare vid palestinska mötet uppradade
Vid det palestinska statsbesöket deltog även företrädare för bland annat Göteborgs universitet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Tech Sverige och Kommuninvest.
Länkstig

"Palestina har andra förutsättningar än Sverige"

Hallå där informatikprofessor Johan Magnusson!

Du och den forskargrupp som arbetar med digital förvaltning fick i slutet av maj besök av delar av den palestinska regeringen, bland annat den palestinska motsvarigheten till civilminister.

Varför var delegationen på plats?
– De hade identifierat oss som ledande inom fältet och ville få en chans att under två dagar tanka av oss allt vi lärt oss. Givet att vi arbetar kliniskt ute i offentlig sektor har vi utvecklat en rad metoder som nu används av offentliga aktörer, och palestinierna ville helt enkelt få en chans att börja använda delar av dessa lokalt.

Vad kunde ni lära de palestinska deltagarna?
– Vi har delat med oss av det mesta av det vi gör, så allt från hur man säkerställer politisk och demokratisk förankring i digitalisering till hur man rent konkret prioriterar investeringar och driver denna typ av verksamhetsutveckling på bästa sätt. Palestina har andra förutsättningar än vad Sverige har, exempelvis kring ett mycket mindre digitalt arv vilket skapar andra möjligheter till snabb utveckling. Centralt var fokuset på digitalisering som en metod för verksamhetsutveckling och behovet av att enas om en definition som skapar verkanskraft i offentliga organisationer.


Vad kunde ni lära av dem?
– Just kraften i att göra saker tillsammans. Om vi skall lyckas med detta kan det inte låsas in i enskilda myndigheter och kommuner, det måste göras mer på tvärs. Och här ligger Sverige långt efter internationellt.