Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Organiserad brottslighet bakom trafficking kan utgöra hot mot demokratier

Publicerad

Människohandel är den tredje mest lukrativa illegala verksamheten i världen efter handeln med narkotika och vapen. De ekonomiska vinsterna gör att kriminella grupper kan muta sig till makt i vissa länder. På sikt skulle det kunna försvaga ett lands demokrati, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

År 2016 utsattes 4,8 miljoner människor runt om i världen för människohandel för sexuella ändamål, så kallad trafficking, enligt statistik från FN-organet International Labour Organization. En väsentlig majoritet av offren för trafficking är kvinnor och flickor, och det är en handel som trots åtgärder är svår att bekämpa.

Sofia Jonsson har i sin avhandling undersökt vilka faktorer som bidrar till att sextrafficking är vanligare i vissa länder än i andra.

– De länder som riskerar att bli ursprungsländer för sextrafficking verkar vara de med högre korruption inom polisväsendet. Här är det större risk att människohandlare kan ingå ett slags samarbete med polisen, genom mutor. Polisen i sin tur ser då genom fingrarna när det gäller sexhandeln, säger hon.

Prostitutionslagstiftning spelar roll

Sofia Jonsson har också undersökt vilka länder det är som riskerar att bli destinationsländer för sexhandel genom att jämföra attityder till prostitution i åtta europeiska länder – Sverige, Norge, Danmark, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Holland. Studien baseras på 16 000 personer som svarat på frågor om vilken inställning de har till prostitution och sexköp. Frågorna ställdes via en webbenkät som skickades till ett representativt urval av befolkningen i respektive land.

När undersökningen gjordes år 2014 var det bara Sverige och Norge som kriminaliserat sexköp.

– De svenskar och norrmän som besvarade min enkät är mindre toleranta mot sexköp jämfört med de svarande i de andra länderna, där det är lagligt att köpa sex. Det skulle i sin tur kunna påverka vilka länder människohandlare väljer som destinationsland för trafficking, eftersom en kriminalisering av sexköp skulle kunna påverka efterfrågan på prostitution.

Påverkar demokratiska val

Med växande sextrafficking följer ökad vinst för den organiserade brottsligheten, pengar som de kriminella är beroende av för att kunna korrumpera både tjänstemän och politiker. Sofia Jonsson har också utforskat vad som händer med graden av demokrati i stater där kriminella aktörer etablerat sig i samhället, som i exempelvis Brasilien, Mexiko och Guinea Bissau.

– Min forskning visar på ett samband mellan förekomsten av organiserad brottslighet och en ökad korruption av politiker, vilket i sin tur verkar hänga ihop med sämre kvalité i valprocesser. Det innebär att länder med utbredd organiserad brottslighet också riskerar att bli svagare demokratier, säger Sofia Jonsson.

 

Foto: Arisa Chattasa, Unsplash

Mer information

Avhandlingens titel: Sex, crime and politics. How organized crime influences and adapts to political institutions, with a particular focus on sex trafficking. Göteborg Studies in Politics, 159.

Avhandlingen är publicerad digitalt: http://hdl.handle.net/2077/58206