Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Omställningsstöd i detaljhandeln - seminarium i Stockholm 20 maj

Publicerad

Ola Bergström presenterar resultat från ett forskningsprojekt om personalomställning i detaljhandel på seminarium 20 maj i Stockholm som arrangeras av HUI Research och Handelsrådet.

Detaljhandeln genomgår en omfattande strukturomvandling, som i många fall innebär att mindre butiker läggs ned och att anställda sägs upp och erbjuds ny anställning i större butiker. För dessa situationer finns omställningsstöd, men är detta anpassat till detaljhandelns specifika behov?

På HUI Researchs och Handelsrådets frukostseminarium den 20 maj i Stockholm berättar forskaren Ola Bergström om resultaten från en studie om personalomställning i detaljhandeln.

Liksom övriga branscher täcks detaljhandeln av omställningsavtal, men det stöd som finns tillgängligt för att stödja anställdas omställning till nytt arbete är inte alltid känt, vare sig bland anställda eller arbetsgivare. Detta får inte sällan till följd att åtgärder sätts in för sent eller att avtalets potential att hjälpa anställda till ny anställning inte utnyttjas. En fråga som studien ger upphov till är huruvida omställningsstödet är anpassat till detaljhandelns förutsättningar och specifika behov.

Ta del av rapporten från studien (öppnas i nytt fönster)

Tid och plats:
Fredagen den 20 maj kl. 07:30-09:00. Regeringsgatan 60 (Svensk Handels Hus), Stockholm.

Mer information och länk till anmälan (öppnas i nytt fönster)