Bild
 Sveriges Washingtonambassadör Karin Olofsdotter under invigningen av Volvos första bilfabrik i USA år 2018. Här tillsammans med Volvo Cars dåvarande VD Håkan Samuelsson.
Sveriges Washingtonambassadör Karin Olofsdotter under invigningen av Volvos första bilfabrik i USA år 2018. Här tillsammans med Volvo Cars dåvarande VD Håkan Samuelsson. År 2021 var 47 procent av Sveriges ambassadörer kvinnor.
Foto: Anette Nantell/TT Nyhetsbyrån
Länkstig

Ökande andel kvinnliga diplomater i världen

Publicerad

FN har utsett den 24 juni till internationell dag för kvinnor i diplomatin. I dagarna offentliggörs en ny databas som dokumenterar andelen kvinnor och män bland världens ambassadörer. Det är forskningsprogrammet Gender in Diplomacy (GenDip) vid Göteborgs universitet som tagit fram databasen, som möjliggör helt nya analyser.

Nya ”GenDip Dataset on Gender and Diplomatic Representation” är en kartläggning av alla bilaterala ambassadörer i världen mellan 1968–2021 och hur stor andel som är kvinnor och män, något som saknats tidigare. Sammanlagt rör det sig om 89 263 ambassadörsposter från 222 nuvarande och tidigare länder.

– Jag är glad att vi nu kan tillgängliggöra så grundläggande uppgifter som ambassadörernas kön. Genus och diplomati är ett forskningsfält som vuxit och allt fler intresserar sig för dessa frågor. FN har exempelvis utsett den 24 juni till internationell dag för kvinnor i diplomatin för att uppmärksamma att kvinnor fortfarande är underrepresenterade, säger Ann Towns professor i statsvetenskap och föreståndare för GenDip.

Andelen kvinnliga ambassadörer i världen har ökat långsamt från 0,9 procent år 1968 till 21 procent 2021, men siffran varierar regionalt och mellan länder. År 1968 utsåg ingen region mer än 2 procent kvinnor och endast 22 av 127 avsändarstater utsåg kvinnliga ambassadörer överhuvudtaget. År 2021 var de regionala skillnaderna större. Då skickade de nordiska länderna 41 procent kvinnliga ambassadörer, medan jämförande siffra från länder i Mellanöstern var 12 procent.

Regionala medelvärden kan dock dölja variationer mellan enskilda stater.

– Även om det fanns få kvinnliga ambassadörer från afrikanska länder i snitt 1968 var 20 procent av Guineas ambassadörer kvinnor, den högsta andelen kvinnor i världen vid den tiden.

De länder som utsåg flest kvinnliga ambassadörer år 2021 var små stater som exempelvis Nauru, 100 procent, Lichtenstein 80 procent, och Saint Kitts and Nevis, Jamaica och Grenada som utsåg över 60 procent kvinnliga ambassadörer. Sverige skickade 47 procent kvinnliga ambassadörer samma år.

Kön spelar roll i internationella relationer

Den nya databasen möjliggör exempelvis studier om varför vissa stater utser fler kvinnliga diplomater än andra och vad som händer med de diplomatiska interaktionerna när kvinnorna blir fler.

– Diplomatiska beskickningar används som ett mått på internationellt erkännande och status. Genom att synliggöra kvinnorna i diplomatin visar vi att kön spelar en viktig roll för att undersöka nya dimensioner i staters strävan efter status, säger Ann Towns.

 

Text: Anna-Karin Lundell

Mer information