Hoppa till huvudinnehåll
Bild
excelark på laptop
Socialförvaltningar och utbildningsförvaltningar utmärkte sig i rapporten genom att de saknade rätt förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter.
Foto: Eungyo Seo/Pixabay
Länkstig

Offentlig sektor allt bättre på att nyttja digitaliseringen

Offentlig sektor har blivit bättre på att skapa förutsättningar för att öka nyttan med digitaliseringen. Samtidigt finns det stora variationer inom kommunala förvaltningar där social- och utbildningsförvaltningar utmärker sig genom en låg digital mognad. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation.

I årets upplaga av rapporten Statusrapport – digital mognad i offentlig förvaltning redovisas resultat från sammanlagt 29 svenska offentliga organisationer (myndigheter, kommuner och regioner) kring digital mognad, det vill säga hur bra de är på att tillgodogöra sig nyttan med digitaliseringen. Jämfört med 2019 års mätning har den digitala mognaden i offentlig sektor ökat med sex procentenheter till 47 procent.

Bild
johan magnusson
Docent Johan Magnusson.
Foto: Johan Wingborg

− Generellt ser vi en stark ökning inom området digital förmåga. Det betyder att offentlig sektor sedan förra mätningen har arbetat målinriktat med att ta kontroll över olika digitala projekt. Därmed har de också skapat förutsättningar för att öka nyttan med digitaliseringen vilket är särskilt viktigt i tider av omställning på grund av covid-19, säger docent Johan Magnusson, en av forskarna bakom rapporten.

Social- och utbildningsförvaltningar svårt med digitalisering

I rapporten finns även en fördjupad analys av hur kommunala förvaltningar utvecklats digitalt och i förlängningen hanterar digitaliseringen. Forskarna kunde identifiera tydliga skillnader mellan olika typer av förvaltningar, där socialförvaltningar och utbildningsförvaltningar utmärkte sig genom att de saknade rätt förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter.

− En orsak är det stora digitala förändringstryck som kommer utifrån med effektivisering, automatisering och nya tjänster gentemot medborgarna vilket förvaltningarna i nuläget har svårt att leva upp till, säger han.

Rapporten bygger på en modell för mätning av digital mognad som togs fram på uppdrag av regeringskansliet kallad Dimios (Digital mognad i offentlig sektor). I modellen sammanställs faktorer som i forskningen bevisats värdefulla för organisationers förmåga att realisera nyttan med digitaliseringen.

Lovande digital utveckling för offentlig sektor

I rapporten lyfts även ett antal rekommendationer fram för offentliga organisationer hur deras fortsatta arbete bör se ut för att klara av transformationen till fler digitala tjänster.

– Svensk offentlig sektor saknar fortfarande förutsättningar för det som krävs för att leva upp till regeringens högt ställda mål om att bli bäst i världen på att dra nyttan ur digitaliseringen. Men utvecklingen är lovande och vi har tagit ett steg i rätt riktning, säger Johan Magnusson.

Kontakt: Johan Magnusson, telefon: 073−310 0327, e-post: johan.magnusson@ait.gu.se
Rapport: Statusrapport ­– digital mognad i offentlig förvaltning