Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt ska undersöka AI inom administration

Publicerad

Förvaltningshögskolan är delaktig i ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka robotisering inom offentlig administration. Det övergripande målet är att bidra till kunskapsutvecklingen kring digital arbetsmiljö.

Robotic Process Automation (RPA) innebär att robotar, eller programvaror, imiterar människors sätt att utföra administrativa sysslor. Just nu står Sveriges kommuner och regioner i början av ett teknikskifte där allt fler administrativa uppgifter börjar utföras av RPA. Nu ska ett nytt forskningsprojekt försöka ge kunskap och stöd för att RPA-implementeringar leder till en god byråkrati och digital arbetsmiljö i kommuner och regioner.
– Projektet ska belysa relationen mellan ”robotar” och mänskliga medarbetares förutsättningar att fokusera på sin yrkesprofession, säger Jörgen Johansson, lektor på Förvaltningshögskolan och en av projektets deltagare.

Projektet som har titeln “AI i byråkratins tjänst – förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen” är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Förvaltningshögskolan och Halmstads kommun, och finansieras av AFA-försäkring. Projektet består av en fallstudie i just Halmstad kommun, som planerar att starta ett 30-tal RPA-projekt. Forskarna ska under tre års tid följa hur arbetsmiljön och samspelet mellan människor och datorer utvecklas och förändras, och i slutändan försöka svara på om RPA-lösningar leder till förväntade förbättringar eller inte.
– Det övergripande målet är att bidra till kunskapsutvecklingen kring digital arbetsmiljö, säger Jörgen Johansson.