Bild
Bilden visar en kvinna och en man som står vända mot varandra på en gräsmatta, mannen har en lie i händerna
Det treåriga Erasmus+projektet Craft Skills for Graden Conservation fokuserar ett antal skötselteman med koppling till historiska trädgårdar, bland andra gräsmatteskötsel.
Länkstig

Nytt europeiskt trädgårdsprojekt tar sig an gröna kulturmiljöer

Publicerad

Två stora samhällskriser - pandemin och klimatförändringarna - ligger till grund för ett nytt treårigt Erasmus+projekt, där Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är en av parterna. Syftet med projektet är att öka kunskapen kring skötsel av historiska trädgårdsmiljöer. Gröna miljöer spelar en nyckelroll både för människors hälsa och i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Att sköta historiska trädgårdsmiljöer fordrar stor kunskap och hantverksskicklighet, något som allt oftare saknas. Det har under coronapandemin blivit tydligare vilken stor roll dessa och andra gröna miljöer spelar för människors hälsa och välbefinnande. Det är bråttom  om vi ska kunna säkerställa den kompetens som krävs för att skydda parker, trädgårdar och andra grönområden från de pågående klimatförändringarna.  Arbetet med gröna miljöer är också viktigt för att minska utsläppen av koldioxid.

Projektet tar sig an problemet med bristande kunskap genom att undersöka och lyfta fram god praktik inom nio utvalda skötselområden. Tanken är att underlätta utbytet av kunskap och erfarenheter mellan yrkesverksamma. Några av dessa skötselteman är jord, gräsmattor och fruktträd.

Webbinarier och workshoppar

Under de tre projektåren kommer ett flertal olika aktiviteter att arrangeras, däribland nio heldagswebbinarier som äger rum vintertid och är öppna för alla intresserade.  Under säsongen följs innehållet upp under lika många praktiska workshoppar. Dessutom planeras fem ämnesövergripande seminarier. Alla medverkande institutioner spelar en aktiv roll i projektet  och kommer att vara värdar för en eller flera av projektets workshoppar.

Läs mer på projektets webbplats:

https://gardenconservation.eu/

Parter från fem länder

Parter från flera länder deltar i projektet, från Sverige förutom Hantverkslaboratoriet också Gunnebo Slott och trädgårdar.

Medverkande:
Sverige: Craft Laboratory at the Department of Conservation, University of Gothenburg https://www.gu.se/en/conservation and Gunnebo House and Gardens https://gunneboslott.se/
Tyskland: Schloss Dyck/European Garden Heritage Network https://wp.eghn.org/en/european-garden-heritage-network-eghn/
Storbritannien: PlantNetwork https://plantnetwork.org/
Norge: Norges grønne fagskole – Vea (Norway’s green vocational college) www.vea-fs.no samt EUROMASC – European Master of Skilled Craft https://euromasc.org/.
Nederländerna: Paleis Het Loo https://paleishetloo.nl/en