Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nybliven doktor disputerade om intuitiva gränssnitt

(På bild: Otto Carlander, till höger, med föräldrar och syster.)

Den 15 maj, efter att framgångrikt ha försvarat sin avhandling Towards Intuitive Interfaces vid sin disputation, blev Otto Carlander utnämnd till teknologie doktor. Hans forskning har undersökt olika teknologier och metoder som kan användas för att skapa intuitiva användargränssnitt.

- Ett intuitivt gränssnitt definieras av att det krävs i princip ingen förkunskap för att använda det, förklarar Otto. Målet är att stänga glappet mellan sensation och reaktion genom att automatiskt utlösa en passande respons på information i omgivningen.
Intuitiva gränssnitt kan vara till stor nytta inom många högriskyrken utsätts tjänstemän för en nästan överväldigande ström av information som de ska hantera och agera på. Mycket information är oumbärlig. Pressen på en stridspilot kan inte minskas genom att dölja möjliga hot till exempel. Syftet med ett intuitivt gränssnitt är att göra det lättare för piloten, i detta fall, att hantera informationsflödet på ett effektivt sätt.

I sin avhandling diskuterar Otto olika teknologier som kan användas för att skapa sådana gränssnitt. Den tar bland annat upp 3D ljud – ljud som ter sig komma från mer än två olika håll – och taktila media. Användandet av dessa teknologier kan hjälpa till att avbelasta andra sinnen som till exempel synen. Det visuella sinnet är ett bra exempel på ett sinne som ofta överbelastas i informationsintensiva yrken. En stridsfordonsförare måste övervaka mängder instrument i fordonet som bland annat ska göra honom uppmärksam på hot i omgivningen, samtidigt som han ska styra fordonet. Med hjälp av taktil utrustning som vibrerar mot huden när ett hot har registrerats, kan han på ett effektivt sätt registrera och reagera på hotet, samtidigt som han kan hålla ögonen på vägen.

Du kan läsa mer om Ottos forskning på Chalmers hemsida.