Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya rön kan öppna för pauser i viss medicinering mot bröstcancer

Publicerad

Det går att göra avbrott i förlängd medicinering mot hormonkänslig bröstcancer - utan att effekten av behandlingen tycks påverkas. Kvinnor mår dessutom bättre om de tar en tre månader lång paus från hormonpreparat varje år, visar en läkemedelsstudie i tidskriften Lancet.

– Det är inte fantastiskt stora skillnader men de är ändå synliga. Livskvaliteten var lite bättre, eller lite mindre försämrad, bland dem som fick behandling med uppehåll, säger Per Karlsson, professor i onkologi vid Sahlgrenska akademin, överläkare på universitetssjukhuset och ansvarig för den svenska delen av studien.

Stelhet i kroppen och sköra slemhinnor i underlivet är vanliga bieffekter vid antihormonell behandling av det slag som studerades. För kvinnorna som fick göra tre månader långa behandlingsuppehåll varje år avtog de här besvären något, jämfört med kontrollgruppen.

Tuff behandling

– Det är inte enkelt att hålla på länge med en antihormonell behandling. Många mår riktigt dåligt av medicinerna och för vissa kan det vara rimligt med uppehåll, säger Per Karlsson.

– Men detta får inte misstolkas så att alla tror att de ska göra uppehåll, framförallt inte de första fem åren. Standardbehandling är fortfarande kontinuerlig medicinering, fortsätter han.

En hormonkänslig bröstcancer är botbar, men återfall är vanliga också efter fem år om cancern från början påverkat många lymfkörtlar. Att göra de förlängda behandlingarna mer drägliga är dock en utmaning. Många tar sig inte igenom dem, och förlorar därmed återfallskyddet.

I den aktuella studien ingick totalt närmare 4 900 kvinnor i 22 länder. Alla hade passerat klimakteriet och redan genomgått cirka fem års primärbehandling med antihormonella preparat mot hormonkänslig bröstcancer.

Studien omfattade fem år av förlängd behandling, med eller utan uppehåll, med läkemedlet letrozol. Att preparatet minskar risken för metastaser var redan känt, men inte hur pauserna i medicineringen skulle påverka tumörtillväxt och livskvalitet.

Ofarliga uppehåll

Under ett behandlingsuppehåll börjar hormonnivåerna att normaliseras. Tidigare försök på djur har visat att letrozol, efter en paus i medicineringen, kan ge ny och större effekt på själva cancerutvecklingen. Avbrotten kan eventuellt bidra till att dämpa den resistensutveckling som sker under lång behandling. Just denna respons var dock inte tydlig i den aktuella studien.

– Vår primära hypotes var att man skulle få färre återfall med uppehållen, men det kunde vi inte visa. Möjligen var pauserna för korta, och möjligen berodde det på vilka preparat kvinnorna fått tidigare, säger Per Karlsson.

– Men det är bra att veta att uppehållen i sig inte verkar farliga ur patientperspektiv. Återfallen låg på samma nivå, med eller utan uppehåll, vilket är en väsentlig information för dem som på grund av besvär överväger att ta uppehåll i sin antihormonella medicinering, konstaterar han.

Titel: Extended adjuvant intermittent letrozole versus continuous letrozole in postmenopausal women with breast cancer (SOLE): a multicenter, open-label, randomized, phase 3 trial

Kontakt: Per Karlsson

Porträttbild: Per Karlsson (foto: Johan Wingborg)