Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya professorn Åsa Wengelin: Titeln är ett viktigt erkännande

Publicerad

Hur förmågan att skapa, förstå och tolka olika former av texter påverkar ens delaktighet i samhället. Det har Åsa Wengelin intresserat sig för i sin forskning.

- Professorstiteln är ett viktigt erkännande av mitt vetenskapliga och pedagogiska arbete, säger hon.

 

Åsa Wengelin disputerade 2002 med avhandlingen Textproduktion hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter för institutionen för lingvistik på Göteborgs universitet. Sedan har vägen till professorstiteln i svenska gått via tjänster inom bland annat specialpedagogik och handikappvetenskap – och en befordran till professor i handikappvetenskap.

- Men jag har kommit fram till att tvärdisciplinärt arbete fungerar bäst för mig om jag står med en stadig fot i språkvetenskapen, som ju är det jag kanske i första hand ska bidra med i sådana sammanhang, säger hon. 

Undersöker strategier för läs- och skrivsvårigheter

Wengelin har framför allt intresserat sig för skrivande – och då särskilt skrivande hos personer som har olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Det kan till exempel gälla skolelever med dyslexi eller vuxna som drabbats av afasi efter en stroke.

- Var i skrivandet uppkommer deras skrivsvårigheter, vilka strategier använder de för att möta dessa svårigheter och hur kan vi underlätta för dem? Jag är också intresserad av hur texter kan göras begripliga och tillgängliga för så många som möjligt, till exempel genom klarspråk eller lättläst.

Bild
Åsa Wengelin
Foto: Jessica Oscarsson

Den akademiska banan började på datalingvistikprogrammet i Göteborg. Efter utbildningen arbetade Wengelin på ett dataresursteam (DART) som skulle utveckla stöd för personer med kommunikativa funktionshinder. Samtidigt hade datorerna gjort sitt intåg i skolorna på bred front. Skolorna upptäckte dock snart att de hade begränsad kompetens att utnyttja datorerna och nästan ingen användbar mjukvara.

- Vi översvämmades av frågor om hur datorerna skulle kunna användas för personer med läs- och skrivsvårigheter. När jag blev doktorand var min plan att arbeta med skrivhjälpmedel för dem men jag upptäckte att det fanns väldigt lite forskning om skrivande och i princip ingen om skrivsvårigheter. Så jag snöade in på det istället. Det är först nu cirkeln på allvar börjar sluta sig och jag är tillbaka i hjälpmedlen. Och någonstans längs med vägen kom läsning och texters tillgänglighet in i bilden, säger hon.

"Professorer bör ta ansvar för att söka medel"

Förutom att Wengelin handleder fem doktorander och gör tillfälliga inhopp på kurser inom lärarprogrammen är hon fakultetens vicedekan för forskning. Hon leder själv forskningsprojektet Skriva är silver och tala guld – eller? som finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, och håller även på att starta upp ett pilotprojekt om lättläst tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier.

- Det är den forskning jag hinner med just nu. Så småningom blir det dags att söka nya forskningsmedel och eftersom jag som vicedekan för forskning driver linjen att professorer bör ta ansvar för att söka medel – inte bara för sig själva utan även för doktorander, postdokar och yngre kollegor – får jag försöka leva som jag lär.

Professorstiteln hon firade med en klassisk bulle.

- Sent omsider lyckades jag ju bjuda på professorsbulle. Det är roligt att få fira med kollegor. På hemmaplan fick firandet också ske med mat och dryck.