Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal

Publicerad

Esaias Tegnér var en av Sveriges största kulturpersonligheter och han är idag kanske mest ihågkommen som diktare och brevskribent. Men han var också präst och sedermera biskop och höll inom ramen för dessa roller många predikningar och andra typer av kyrkliga tal. Dessa görs nu tillgängliga i en ny utgåva, vars första volym utkommer i dagarna.

Utgåvan Esaias Tegnérs kyrkliga tal är en så kallad vetenskaplig kritisk utgåva av alla de (bevarade) tal som Tegnér höll i rollen som präst och biskop. Nu är den första volymen klar och den omfattar predikningarna från 1813–1823, en period då Tegnér verkade i Lund.

– Att det är en vetenskaplig kritisk utgåva betyder att den innehåller både själva predikningarna noggrant återgivna efter Tegnérs handskrivna manuskript och textkommentarer av flera typer, förklarar universitetslektor Barbro Wallgren Hemlin som gjort utgåvan. En typ, så kallade varianter, återger bland annat ändringar som gjorts i manuskripten och en annan, sakkommentarer, ger kompletterande information till innehållet i talen. Dessutom förklaras svårbegripliga ord.

Boken innehåller också en lång inledning som beskriver hur utgåvan är gjord, materialets omfång och de olika typerna av tal.
– Ett avsnitt tar upp hur jag har gått till väga när jag har gett tidigare odaterade tal säkra dateringar, något som kan liknas vid ett detektivarbete. Jag har daterat många tal som tidigare var odaterade, säger hon.

En bok för alla med intresse för Tegnér och hans tid

Esaias Tegnér är en gigant kulturhistoriskt sett och hans produktion måste finnas tillgänglig i pålitliga textutgåvor. Utgåvan av hans kyrkliga tal kommer att finnas på bibliotekens referenshyllor länge.
– Jag tror att boken mest kommer att användas av forskare men hoppas också att andra med intresse för Tegnér, hans tid och för kulturhistoria i allmänhet ska hitta fram till både den volym som kommer nu och dem som kommer senare. Det känns som om jag har gjort något nyttigt och bestående, menar Barbro Wallgren Hemlin.

En klok och omdömesgill ämbetsman

Bild

Tegnér är idag ihågkommen mest för sina brev och sina dikter och när det gäller beskrivningen av hans person handlar det ofta om hans tycke för kvinnor och om hans galenskap.
– I det kyrkliga materialet är han dock varken gubbsjuk eller galen utan framstår tvärtom som en klok, duglig och omdömesgill ämbetsman. Han anpassade dessutom vanligtvis skickligt sina tal till sina lyssnare, alltså oftast till skånsk eller småländsk allmoge. Slående är också att den kristendom han predikar nästan alltid är ljus och inte alls mörk och dömande, förklarar Barbro Wallgren Hemlin.

Roligt och allmänbildande

När Barbro Wallgren Hemlin började arbeta med utgåvan av Tegnérs tal trädde hon in på ett forskningsfält som var nytt för henne och hon upptäckte snart att arbetet var både roligt och allmänbildande.
– Dateringar av tidigare odaterade tal och arbetet med sakkommentaren för in på mängder av olika kunskapsområden. Under arbetet har jag till exempel skrivit kommentarer som handlar om Napoleonkrigen, kolera och hungersnöd, ångbåtar, King Lear, kristen mission, skolfrågor, kyrkobyggnadsfrågor och mycket annat, berättar Barbro Wallgren Hemlin.

Fler volymer är på gång

Utgåvan kommer när den är färdig att omfatta minst tre volymer. Nummer två ska bli färdig under 2018 och den kommer att omfatta de första åren av Tegnérs tid som biskop i Växjö, det vill säga från 1824 och framåt.
– De volymerna kommer att innehålla fler olika typer av tal, till exempel från kyrkoinvigningar, visitationer och prästvigningar. Det innebär att sakkommentaren blir fylligare och mer intressant än i den volym som kommer nu. Det finns helt enkelt mer intressant att säga om tal som är tydligt knutna till ett speciellt och unikt tillfälle, som till exempel en kyrkoinvigning, avslutar Barbro Wallgren Hemlin.

En del av Tegnérsamfundets utgivning

Utgåvan av de kyrkliga talen ingår som en del i Tegnérsamfundets utgivning av Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Tidigare finns hans brev, dikter och profana tal utgivna. De kyrkliga talen ges ut av bokförlaget Artos.


Release-festlighet för Esaias Tegnérs kyrkliga tal:
Tisdagen den 30 maj är det dags att fira att den första volymen av "Esaias Tegnérs kyrkliga tal" är färdig. Det blir musik, uppläsning av passager ur Tegnérs predikningar och föredrag.
Medverkande: Sture Berg (piano), Johan Gry (uppläsning), Sten Hidal och Barbro Wallgren Hemlin (föredrag)
Tid: 15.30, Lokal: Humanistiska biblioteket på Renströmsgatan 4 i Göteborg.

Mer information: Kontakta Barbro Wallgren Hemlin, e-post: barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se