Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Ny studie undersöker hur äldre påverkas av coronakrisen

Publicerad

Under coronakrisen har det skett en kraftig ökning av e-handeln. Även personer över 65 år handlar mer mat och andra varor via nätet i dag än före pandemin.
Forskare vid Göteborgs universitet inleder nu en studie för att undersöka hur konsumtionsvanorna förändrats hos äldre under den här perioden.

E-handeln förändras under coronatider. Statistik från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel visar att dagligvaruhandeln mer än fördubblades under april 2020, jämfört med samma period föregående år.
Ökningen märks även bland äldre. Ungefär samtidigt som oron för smittspridning ledde till tydliga uppmaningar att hålla sig borta från offentliga platser började fler handla på nätet.
Under mars uppgick antalet personer mellan 65 och 79 år som använt internet för att köpa dagligvaror till 21 procent, enligt e-barometern (PostNord i samarbete med Digital Svensk Handel och HUI Research Q1 2020: E-handel i coronatider). Det kan jämföras med sju procent under motsvarande period förra året.

Ökningen märks även bland äldre

Den ökade e-handeln märks hos olika internetbaserade företag som säljer dagligvaror. Ett av dem är Mathem.se som är ett av företagen som är med i studien.
Mats Andersson som är anbudsansvarig på Mathem.se menar att det skett en tydlig ökning av kunder som är 65 år och uppåt.

– Om det är en permanent förändring, eller om man går tillbaka till tidigare konsumtionsbeteenden efter coronakrisen, det kommer vi att kunna se först när det har gått en längre tid.

Det finns dock fortfarande flera frågetecken kring hur vardagen och konsumtionsvanorna hos äldre påverkas av den pågående pandemin. Till exempel är det fortfarande många människor som är 65 år och äldre som saknar tillgång till internet och därmed inte nås av olika undersökningar. Samtidigt innefattas ofta inte personer över 79 år i den här typen av statistik.

Vid Centrum för konsumtionsforskning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inleds nu en studie som går ut på att få mer kunskap om hur äldre människor påverkas av coronakrisen vad gäller konsumtion och digitalisering.

– Det allra viktigaste är att få de här vardagsberättelserna om hur det känns, hur det går till, vilka som är de stora stötestenarna, säger Ulrika Holmberg, konsumtionsforskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap, en av forskarna bakom studien.

– Den här studien går ut på att få en djupare kunskap om hur den här situationen påverkar dig som är äldre och som kanske kämpar med att få vardagen att gå ihop vad gäller matinköp och andra dagligvaror.

Ulrika Holmberg säger även att en sådan här speciell situation kan få oanade konsekvenser, och att det inte bara behöver vara något negativt:

– Vi vill både få höra om hur läget är vad gäller känslan av isolering och oro, men det kan ju vara så att den här tiden även kan leda till vissa positiva saker. Det kan ju då tänkas att man lär sig nya saker, som att bli bättre på att utnyttja ny teknik för att klara matinköp.

Det allra viktigaste är att få de här vardagsberättelserna om hur det känns

Forskarna söker nu personer som vill delta i forskningsprojektet:

– Vi söker personer från 65 år och uppåt som vill vara med och berätta om sin vardag efter mitten av mars, när allting ställdes över ända och man fick lära sig och handla på nya sätt. I studien vill vi även få med personer som inte handlar mat online, och/eller personer som är över 79 år.

Ulrika Holmberg menar att studien kan hjälpa till att komplettera bilden och förstå konsekvenserna av pandemin i vardagen, både på gott och ont:

– Det kan ju vara så att man även kan sprida goda exempel vad gäller att använda internet för att lösa olika problem, och inspirera andra att våga sig på att testa nya saker på nätet, säger hon.

Kontaktpersoner
Ulrika Holmberg, konsumtionsforskare vid Centrum för konsumtionsforskning (CFK) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
ulrika.holmberg@cfk.gu.se
031-786 5606, 0766-185606

Lena Hansson, konsumtionsforskare, Centrum för konsumtionsforskning (CFK) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
lena.hansson@cfk.gu.se
031-786 5492, 0766-185492

Anna Post, forskare, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet
anna.post@ped.gu.se
031-786 4229, 0736-227011