Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny lektor ska forska och undervisa om barnlitteratur

Olle Widhe är ny universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktik.

MOlle Widheer specifikt – vad kommer du att jobba med här?

– Jag ska forska och undervisa om barnlitteratur och barnlitteraturens historia, och på lärarutbildningen ska jag undervisa om hur man kan använda sig av skönlitteratur på olika sätt i undervisningen. Jag är väldigt intresserad av vilka arbetssätt man kan ha när man tar sig an litteraturen i skolan. Min egen upplevelse är att det inte enbart är litteraturen i sig som skapar läslust, utan det handlar om att skapa en miljö där litteraturen är relevant. Läslusten finns inte bara där, utan man skapar den.

Kan du ge något exempel på hur man kan skapa en bra miljö för litteratur?

– Om jag utgår från den didaktiska forskningen – som stämmer väl med mina egna läserfarenheter – så handlar det väldigt mycket om att tala om sin läsupplevelse. Att lära sig att prata om litteraturen, och att lyssna, det skapar en samhörighet och är en del i identitetsskapandet.

Hur började ditt eget läsintresse?

– På mellanstadiet läste jag serietidningar och några enstaka böcker, men jag hamnade aldrig i den där slukaråldern som många gör. Senare läste jag mycket Stephen King, men den bok som gjorde att litteraturen började betyda saker för mig var Brott och straff. Då gick jag på gymnasiet. Efter det blev det mycket annat av Dostojevskij och även annan litteratur av den typen, som Balzac. Då började jag känna att jag ville hålla på med texter, och hur vi förhåller oss till texter.

Vad var det du fastnade för hos Dostojevskij?

– Hans böcker passar en gymnasist, han tar upp saker som passar människor i den fasen av livet. Men jag tror också att det han skrev förändrade mitt sätt att se på världen, och det tycker jag är gemensamt för alla mina stora läsupplevelser: det är inte bara läsningen som betyder något, utan läsningen har också förändrat seendet på något sätt.

Du var tidigare doktorand här på institutionen – vad skrev du din avhandling om?

– Jag disputerade 2005 med en avhandling som utgick ifrån Willy Kyrklund och hans tidiga prosa. Kortfattat handlade avhandlingen om en ny författarroll som växte fram efter andra världskriget, en specifik syn på författaren och författarens uppgift.

Du har också varit postdoktor här i två år – vad jobbade du med då?

– Då jobbade jag med det som nu har blivit boken Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år. Den handlar om hur man har sett på barnlitteratur och dess funktion i relation till barnen under en period tvåhundra år – från franska revolutionen till Berlinmurens fall. Tematiskt kan man säga att boken börjar när barnet såsom vi känner det skapas, och slutar när vi inte längre är så säkra på vad en barndom är, och man inte på ett självklart sätt kan hålla isär barn och vuxna. Barndomen har förlängts, och att vara vuxen är inte längre så självklart motsatsen till att vara barn.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Eftersom jag har små barn är jag mycket med familjen, vi har ett hus som vi renoverar. Sedan spelar jag tennis ibland, och båda mina barn har ett stort fotbollsintresse så det blir mycket matcher och cuper. Jag tycker också mycket om att resa, jag och min fru har rest väldigt mycket tillsammans.

Olle Widhe tillträdde sin tjänst på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet den 1 augusti 2015. Han har tidigare även jobbat på Högskolan Väst och Karlstads universitet.