Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny kurs! Maskinhyvlade stickspån

Publicerad

Hantverkslaboratoriets kurs riktar sig till aktörer som äger eller förvaltar tak täckta med maskinhyvlade stickspån, liksom antikvarier och konsulter som handlägger eller medverkar vid restaureringar av stickspåntak.

Målet med kursen är att ge insikt i hur spåntak är konstruerade, vilka faktorer som påverkar spåntakens livslängd samt vilka moment i tillverknings- och läggningsprocessen som är avgörande för ett gott och varaktigt reultat. Kursen behandlar också vad som bör ingå i en dokumentation och egenkontroll vid en takomläggning samt vikten av att se och bevara lokala och geografiska variationer.