Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny kurs: Kommunal ekonomi 15 hp

Publicerad

Under vårterminen 2014 startar en ny uppdragsutbildningskurs vid Förvaltningshögskolan: Kommunal ekonomi 15 hp

Kursstart: mars 2014
Anmäl Dig senast 1 december 2013

Vill du utveckla din förståelse för kommunal ekonomi? Vill du kunna arbeta med och förstå effektivitet i offentlig förvaltning på ett bättre sätt? Vill du kunna undersöka och värdera ekonomisk information från offentlig verksamhet? Vill du ha möjlighet att förhålla dig kunnigt kritisk till mått på kvalitet och finanser? Då är detta kursen för dig!

För vem?
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom offentlig förvaltning men som saknar djupare kunskaper om kommunal ekonomi. Den vänder sig också till dig som idag arbetar med ekonomiska frågeställningar, men saknar perspektivet på offentliga organisationer.

Innehåll
Kursen är uppbyggd kring fyra teman, där den kommunala och/eller den offentliga organisationens särart framhålls. De fyra perspektiven är:
• kommunalekonomisk utveckling
• ekonomi, styrning och utvärdering
• effektivitetsbedömning
• redovisning och finansiell bedömning
Under hela kursen används ett problembaserat lärande där teoretiska kunskaper appliceras på praktiska exempel och egna analyser av kommunal praktik. Seminarier och diskussionsövningar kopplas till ovan nämnda teman.

Syfte
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren bland annat kunna:
• förklara hur verksamheter kan beskrivas ur olika effektivitetsperspektiv
• förklara utvärderingens roll i offentliga verksamheter
• förstå olika ekonomimodeller
• på ett kritiskt sätt förklara och värdera mätning och mått av kvalitet och finanser

Läs mer om Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar här.

Välkommen att kontakta oss!

Anna Cregård
Vice prefekt med ansvar för samverkan och uppdragsutbildning