Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny gästprofessor: Brigid Gillespie

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har en ny gästprofessor från Griffith University i Australien. Brigid Gillespie är professor i omvårdnad med inriktning mot patientsäkerhet. Brigid har en omfattande klinisk bakgrund inom operationssjukvård och har arbetat i både privat, offentlig och servicesektor. Brigid Gillsepie har särskild expertis inom kvalitativ och kvantitativ metodik, klinisk forskning, systematiska översikter och knowledge translation.

Brigid Gillespie har fokuserat på följande områden inom patientsäkerhet: kirurgiska sår och förband, trycksårsprevention och icke-tekniska färdigheter inom kirurgi. Professor Gillespie har skrivit över 130 referentgranskade artiklar, fem bokkapitel och hon har fått viktiga erkännanden för sina forsknings- och undervisningsinsatser inom den perioperativa vården i form av olika utmärkelser. Hon har även erhållit stora forskningsanslag, inklusive statliga anslag i Australien.