Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny forskning visar positiva välfärdseffekter av gruvdriften i Afrika

Publicerad

Hänsynslöst exploaterande, miljökatastrofer och människor på flykt. Så beskrivs ofta konsekvensen av utvinningen av naturresurser i Afrika. Nu presenteras en avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som nyanserar bilden. Stärkt arbetsmarknad för kvinnor, ökad jämställdhet och halverad spädbarnsdöd är också en del av utvecklingen.

Anja Tolonen.– Det är ett faktum att det finns stora problem med utvinningsindustrin i Afrika. Men jag har gått djupare och studerat effekter på lokal nivå, som arbetsmarknad och jämställdhet. Då ger resultaten delvis en ny och överraskande bild, berättar nationalekonomen Anja Tolonen.

Avhandlingen innehåller några av de första stora empiriska studierna som gjorts på området. I en undersökning som omfattade 900 storskaliga gruvor och en halv miljon kvinnor utforskades de lokala effekterna på kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.

– När en gruva öppnas skapas nya jobb inom servicesektorn. Det kan till exempel handla om restauranger eller transporter. Utvecklingen innebär att de går från självhushåll inom jordbruket till att faktiskt tjäna pengar. Men vi ser också att effekterna är temporära – när gruvan stänger förvinner arbetstillfällena.

I en särskild studie av områden med guldgruvor, bland annat i Ghana, Mali och Tanzania, har effekterna på välfärdsutvecklingen utforskats närmare. Resultaten visar bland annat att kvinnornas tillgång till sjukvård förbättras när gruvorna etableras. Det handlar både om att den faktiska tillgången på sjukvård ökar, men också att de i högre omfattning själva får fatta beslut kring sin hälsa.

– Vi ser flera tecken på en förändring av normer som tycks följa med den ekonomiska utvecklingen. Våld i hemmet är mycket mindre accepterat av kvinnorna i de undersökta områdena, berättar Anja Tolonen.

Vidare sjunker barnadödligheten drastiskt. Det är inte ovanligt med en extremt hög barnadödlighet i länderna som ingår i studien – omkring 10-15 procent överlever inte sitt första levnadsår. I gruvområdena halveras i stort sett barnadödligheten.

– Även om det finns stora miljö- och hälsorisker, som utsläpp av giftiga ämnen, tycks det som att den ekonomiska utvecklingen och välfärdsutvecklingen väger tyngre än riskerna, säger Anja Tolonen.


Avhandlingen ”Mining Booms in Africa and Local Welfare Effects: Labor Markets, Women’s Empowerment and Criminality” presenterades den 29 maj 2015. Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Här finns avhandlingen att läsa: http://hdl.handle.net/2077/38780

 

Kontaktinformation
Anja Tolonen, PhD, ek.dr
Tel 031-786 1264
anja.tolonen@economics.gu.se

Daniel Karlsson, kommunikatör
Tel. 031-786 54 77, 0733-687520
daniel.karlsson@handels.gu.se