Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok "Sverige och Europa - forskning om Europafrågor 2009"

Publicerad

Sverige var under andra halvåret 2009 ordförandeland för EU. Vid Centrum för Europaforskning (CERGU) uppmärksammade vi detta genom att engagera några av universitetets forskare till den årliga Europaforskardagen som hölls 19 november. De gavs uppgiften att belysa temat "Sverige och Europa". Därtill bjöd vi in Christian Leffler, högt uppsatt ämbetsman i EU och f.d. kabinettschef åt Margot Wallström, att berätta om sin syn på detta tema.

Resultatet är denna skrift.

Europadagen har hållits sedan 1993 och städse dokumenterats med årsböcker, vilka kan läsas mer om på hemsidan under "publikationer". Tillsammans ger årsböckerna en dokumentation av den omfattande och angelägna Europaforskning som bedrivs vid Göteborgs universitet. Årsböckerna vänder sig till  forskare, företrädare för offentlig sektor och näringsliv, samt till en Europaintresserad allmänhet. Årsböcker kan beställas genom Birgitta Jännebring, Birgitta.Jännebring@cergu.gu.se.