Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om New Public Management

Publicerad

Nästan alla har en åsikt om det, men få vet vad det är för något. Nu kommer en ny bok som ger klarhet i begreppet New Public Management, och sätter det i en historisk kontext.

New Public Management (NPM) har på bara några år gått från att vara ett inomvetenskapligt begrepp till att närmast likna ett modeord, som innefattar alltifrån vinster i välfärden till målstyrning och marknadstänkande.
– Många undrar vad är det som händer med den offentliga sektorn, och NPM får ofta skulden för allt som är fel. Men när vi säger NPM, vad menar vi då? Eftersom det här begreppet bubblar upp behöver folk veta vad det innebär, säger Tom Karlsson, författare till “New Public Management – ett nyliberalt 90-talsfenomen?” som släpps i dag.

Förutom att reda ut vad NPM är för något ges en historisk beskrivning av hur det har kommit hit. Som undertiteln antyder är det en vanlig uppfattning att 90-talet var startskottet för NPM i Sverige, då man som en följd av oljekrisen på 70-talet sålde ut företag i högre utsträckning. Men fenomenet har längre anor än så.
– De här med att effektivisera staten och låna idéer från näringslivet har vi pysslat med åtminstone sedan 40-talet i Sverige. Vad som hände då var att vi skickade många av våra akademiker till USA, framförallt ekonomer, och när de kom tillbaka hade de en enorm genomslagskraft på hur statsförvaltningen ska organiseras.

Vanligen förknippar man kanske NPM med politiska figurer som Thatcher och Reagan, och det är lätt att tro att vi i det traditionellt socialdemokratiska Sverige har valt en annan väg. Vad som då kan förvåna många är att Sverige har mycket NPM även internationellt sett, och att det är just socialdemokratin – som vill värna om både arbetarklassen och kapitalismen – som är den främsta anledningen.
– Socialdemokratin har tagit en pragmatisk mellanväg samtidigt som man har haft en idé om en kraftigt framväxande välfärdsstat. Så när det exploderade på 80- och 90-talen var Sverige snabbt på tåget eftersom vi har hållit på med det här så länge, och det menar jag är förklaringen till att vi har enormt mycket NPM i Sverige.

Boken är tekniskt sett en kursbok, men den är avsedd lika mycket för politiker, beslutsfattare i organisationer och journalister. Tanken är att den ska gå att läsa även om man inte tagit en enda akademisk poäng tidigare, och den är därför skriven på svenska och på ett så begripligt språk som möjligt.
– Jag ser ett behov av att även allmänheten ska ta del av den. Om man upplever att det är något som är fel med den offentliga sektorn, vilket ganska många gör, så tror jag att den här boken kan förklara hur vi kom hit.


Tom S. Karlsson är fil.dr. i företagsekonomi och universitetslektor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Boken "New Public Management – ett nyliberalt 90-talsfenomen?" har ISBN 978-91-44-11244-2 och går att köpa på studentlitteratur.se