Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om metoder för ett digitalt medie- och kommunikationslandskap

BokomslagNu kommer en ny, kraftigt omarbetad upplaga av den skräddarsydda metodboken för undersökningar inom medie- och kommunikationsvetenskap som gavs ut för första gången för snart 20 år sedan.

Redaktörer för boken är Mats Ekström och Bengt Johansson, professorer vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

De har gett boken ett nytt namn: Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap.

Mycket har förändrats

Medielandskapet och medievanor har förändrats mycket sedan den första upplagan, liksom forskarnas undersökningsmetoder och praxis.

Boken innehåller därför flera nya kapitel och tidigare kapitel har skrivits om med hänsyn till aktuell forskning och metodutveckling.

– Det nya avsnittet om etnografiska studier i online-miljö är ett exempel på hur vi har anpassat innehållet till den tekniska utvecklingen, säger Bengt Johansson.

Både för studenter och forskare

Syftet med boken är att ge en stabil grund och värdefulla verktyg för såväl studenter på grund- och fortsättningsnivå som avancerade forskare.

– Vi ville skapa en bred metodbok som gav överblick och samtidigt var konkret nog att användas som verktyg i uppsatsarbete. Därför var det viktigt för oss att de medverkande författarna hade jobbat med metoderna praktiskt, säger Mats Ekström.

Boken vänder sig såväl till studenter på grund- och fortsättningsnivå som till avancerade forskare. Syftet med boken är att ge dem en stabil grund och värdefulla verktyg.

Den har även fått en delvis ny struktur, med tre olika delar baserat på typ av data; studier i naturliga miljöer, olika typer av intervjumetoder samt text- och bildanalys.

Bland de elva övriga skribenterna finns också JMG-kollegorna Orla Vigsö, Amanda Waldenström och Oscar Westlund.

Mer information om boken Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap Studentlitteraturs webbplats.

Mer information om redaktörerna

  • Mats Ekström är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Göteborgs universitet. Läs mer om honom och hans forskning på JMG:s webbplats
  • Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation vid JMG, Göteborgsuniversitet. Läs mer om honom och hans forskning på JMG:s webbplats.