Länkstig

Nu lanseras fritt dataset för jämställdhet i medierna

Samtidigt med en ny bok om jämställdhet i medierna, släpps ett dataset, fritt för alla att använda som vill ta reda på mer och jämföra situationen i olika länder.

Tre frågor till medieforskaren Mathias Färdigh som tagit fram det nya datasetet.

Bild
Porträtt Mathias Färdigh
Mathias Färdigh

1. Förklara varför det är viktigt med ett dataset om jämställdhet i medier?

Statistik om jämställdhet i medier som går att jämföra mellan olika länder och år är en bristvara. Samtidigt visar forskning att könsfördelningen i medierna och medieföretagen har stora och betydande konsekvenser för samhället. Det som gör den här datamängden helt unik är att den innehåller sammanställda och kvalitetsgranskade globala medieinnehållsdata som går att jämföra mellan länder och över tid, och att den är tillgänglig för den som vill att ladda ner helt gratis!

2. Vem ska använda det och varför?

Min förhoppning är att våra data ska användas för att öka kunskapen kring jämställdhet i medier och i förlängningen bidra till att göra den här världen mer jämställd! Fria för den som vill, oavsett om det handlar om forskare, lärare, journalister eller allmänhet. Ja, alla som vill ska kunna få del av riktigt bra data med hög kvalitet. Det är ju även så att det alltid är bättre ju fler som använder datamängden – ju fler användare och perspektiv på mediejämställdhet, desto mer utvecklat och mångfacetterat kunskapsläge. Kanske kan vår datamängd också bidra till att fler inser att det faktiskt finns en brist på tillförlitliga data på det här området och att det därför behövs fler kontinuerliga datainsamlingar kring mediejämställdhet.   

3. Vad händer nu?

Planen framåt är att datamängden ska leva vidare genom att den ska kunna uppdateras och kontinuerligt fyllas på med nya data framöver. Jag har arbetat ganska mycket med att ta fram rutiner för kvalitetsgranskning av nya data och att utveckla en struktur som även ska fungera framåt. Det finns en ansökan inskickad om medel för att kunna jobba vidare med just detta. Samtidigt jobbar vi på att också kunna öka tillgängligheten och eventuellt göra ”tutorials” och på så sätt göra det lättare för lärare att använda datamängderna i till exempel undervisningssammanhang.

Läs mer

Kontakta Mathias Färdig, mathias.fardigh@jmg.gu.se, 031-786 42 33

Faktaruta

The GEM dataset har tagits fram inom forskningsprojektet med samma namn, Comparing Gender and Media Across the Globe. Samtidigt som the GEM dataset släpps fritt att använda för alla, lanseras en bok om projektet av Nordicom vid Göteborgs universitet.

I boken beskrivs bland annat ett nytt och enklare sätt att mäta jämställdhet i nyhetsmedier i världens alla länder, något som utvecklats av den svenska forskargruppen och fyra internationella partners inom projektet.

Läs hela pressmeddelandet på Nordicoms webbplats.