Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter på väg mot Sahlgrenska akademins entré. Bilden togs innan universitetet införde distansundervisning.
Studenter på väg mot Sahlgrenska akademins entré. Bilden togs innan universitetet införde distansundervisning.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Möt våra nya excellenta lärare – Angela Bång och Mona Ringdal

Publicerad

Mona Ringdal och Angela Bång, båda docenter vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har nyligen fått titeln ”excellent lärare” vid Göteborgs universitet. Därmed har 29 lärare vid universitetet, varav 16 vid Sahlgrenska akademin, fått titeln, som är ett erkännande av deras pedagogiska skicklighet.

Angela Bång är docent i vårdvetenskap. Hon forskar och undervisar inom akutsjukvård, och då främst om vårdande bedömning av patienter som drabbats av sepsis och akut kranskärlssjukdom. Hon är kursansvarig för sjuksköterskeprogrammets allra första kurs, som introducerar studenterna till huvudämnet omvårdnad och professionens huvuddrag.

– Det är särskilt roligt och inspirerande att utveckla den introducerande kursen, eftersom studenterna är nya i ämnet. De hittar tidigt vägar att skapa en god förståelse om hur ämnet är uppbyggt, vilken kunskap som ämnet baseras på, vilken historia sjuksköterskeprofessionen har och var vi befinner oss i utvecklingen just nu, säger Angela Bång.

Rättmätig tyngd

Bild
Angela Bång
Angela Bång.
Foto: Cecilia Hedström

Hon tycker att titeln excellent lärare är ett sätt för universitetet att ge utbildningsuppdraget sin rättmätiga tyngd, och att det skapar förutsättning för utveckling inom utbildningsuppdraget. För sin egen del tycker hon att titeln innebär en viktig bekräftelse för de teoretiska utgångspunkter och den metodologi hon valt i olika läraktiviteter och examinationer:

– Detta ger mig ytterligare arbetsglädje och ett visst självförtroende att fortsätta att försöka hitta nya utvecklingsmöjligheter avseende pedagogik, former och innehåll, säger hon.

Möter sina studenter

Det roligaste med att vara lärare är att träffa studenter i dialog, att ta del av deras upplevelse av undervisning och innehåll, att utveckla kurser som är så intressanta och inspirerande som möjligt och skapa ett sammanhang där studenten hittar sig själv.

– Jag vill att studenten upplever sig själv som värdefull och att hens insatser i sin utbildning har stor bäring i att bli en kompetent och trygg yrkesverksam sjuksköterska. Att det finns en stor potential till samhällsutveckling av omvårdnadsämnet i sjukvården, och studenternas insikt i det scenariot, resonerar Angela Bång.

Specialistsjuksköterskeutbildningen på avancerad nivå

Bild
Porrätt Mona Ringdal
Mona Ringdal
Foto: Magnus Gotander, Bilduppdraget

Mona Ringdal är universitetslektor och docent i omvårdnad. Hon forskar och undervisar inom intensivvård och patientsäkerhet inom specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning inom intensivvård samt kombinerar sin akademiska anställning med en förenad tjänst som sjuksköterska på Anestesikliniken på Kungälvs sjukhus/Sjukhusen i Väster.  Mona Ringdal är också viceprefekt och studierektor för Sahlgrenska akademins utbildning på forskarnivå vid institutionen:

Ökat ansvar i framtiden

– Att jag nu utsetts till excellent lärare betyder inte bara ett erkännande av min pedagogiska kompetens. Det innebär också ett större ansvar i framtiden vilket gör att jag kommer att engagera mig i pedagogiska frågor på ett mer övergripande plan än tidigare, säger Mona Ringdal.

– Att träffa studenter och doktorander som investerar i sig själva och sin framtid genom att utbilda sig är mycket intressant. Likaså att undervisa, stödja och följa dem under deras utbildning och se hur de utvecklas i sin profession som sjuksköterska. Att handleda doktorander och vara en del av deras resa inom forskningen är alltid lika fascinerande.

Stödjer studenterna i sitt lärande

Som lärare vill Mona Ringdal framför allt stödja studenters egna lärande och deras förmåga att tro på sig själva. Ett sätt är att visa studenterna hur forskning och ny evidens används i arbetet som sjuksköterska och hur detta stärker professionen, och leder till att patienten får både bättre vård och snabbare tillfrisknande.

– Det finns också en stor kreativ del inom undervisningsuppdraget som tilltalar mig genom att få utforma föreläsningar, seminarier och examinationer så att studenterna får insikt och upplever att de tillägnar sig nya kunskaper. Att vara med och forma sjuksköterskans profession i framtiden genom olika internationella och nationella engagemang är intressant och roligt, säger Mona Ringdal.

Respekterar insatsen

Som pedagog har Mona Ringdal under åren blivit mer medveten om studenters olika förutsättningar under studietiden, exempelvis studievana från universitetet, kunskaper i språk och vilken tid som kan avsättas för studierna.

– Jag har en stor respekt för studenternas insats och tror att jag kan hjälpa dem att nå målet med sin utbildning genom att möta studenten på rätt nivå i lärandet, säger Mona Ringdal.

 

Två nya excellenta lärare utsedda

Angela Bång och Mona Ringdal, lärare inom vår sjuksköterskeutbildning, är nu excellenta lärare.