Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljö, juridik och AI blir viktiga kompetenser i framtiden

Publicerad

Kunskaper om miljö, juridik, metod och artificiell intelligens verkar alla vara centrala för framtidens kompetensförsörjning. Det framkom vid Förvaltningshögskolans Alumn- och studentseminarium som hölls i torsdags.

 Alumnseminarium vid Förvaltningshögskolan

 

Tillsammans med studentkårens ordförande Matilda Svanberg hade alumnerna Daniela Fjellman och Henrik Hermansson ett panelsamtal om vad som behövs i utbildningen inom offentlig förvaltning, ex-jobbets betydelse och vad dagens chefer söker efter vid rekrytering. Hållbarhetsfrågorna var en röd tråd genom hela seminariet, då det också var en del i Göteborgs universitets hållbarhetsvecka "Act! Sustainable".

– Självklart måste du förstå vad hållbarhetsfrågorna innebär både utifrån ett juridiskt, organisatoriskt, ekonomiskt eller politiskt perspektiv. Alla måste kunna detta inom moderna organisationer, säger Daniela Fjellman, som till vardags arbetar som miljöcontroller i Göteborgs Hamn.

Hon betonade vikten av att kunna utveckla miljöindikatorer, men också att andra funktioner i organisationen måste kunna förstå, tolka och ta emot det arbete som hon gör. När hon ser tillbaka på studentlivet ser hon metodkurserna som de allra mest centrala för att kunna gå vidare och lösa de olika frågor som uppstår – allt ifrån arbetsmiljöfrågor till miljökvaliteter på olika fartygsbränslen – även om hon inte såg det som så viktigt när hon studerade.

Henrik Hermansson arbetar som administrativ chef på Södra Älvsborgs sjukhus, och hade också med sig en nyexaminerad kandidat från Förvaltningshögskolan som är en av de senaste medarbetarna. Han lyfte fram det juridiska perspektivet som en viktig del i sitt arbete.

– Vi får frågor från våra medarbetare om offentlig juridik varje dag. Vi gör stor nytta genom att kunna Kommunallagen, Förvaltningsrätt, sekretesslagstiftning, upphandling, och förstås Hälso- och sjukvårdslagen, säger han.Matilda Svanberg, Henrik Hermansson och Daniela Fjellman

Även artificiell intelligens diskuterades, som idag snabbt ersätter rutinärenden och avläsning av blanketter inom sjukvården. En avslutande reflektion kring det var att kompetensbehovet blir alltmer specialiserat, så det behövs mer satsning på de fördjupande och mer analystiska utbildningarna.