Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mer externa medel till CERGU forskare

Publicerad

CERGU gratulerar Cheryl Cordeiro och Claes-Göran Alvstam (CIBS) som erhållit forskningsmedel från Anna Ahrenbergs stiftelse för ett projekt om hur handelsrelationer mellan Göteborg och Asien utvecklats och förändrats över 400 år.

GÖTEBORG I ASIEN – ASIEN I GÖTEBORG

Detta projekt syftar till att visa hur de nära merkantila förbindelserna mellan Göteborg och Asien, såsom de har utvecklats och förändrats under de senaste snart 400 åren, också kommer att sätta sin prägel på stadens nära och långsiktiga framtid. I projektet analyseras pågående trender i den nutida utvecklingen av göteborgska asienförbindelser och formuleras olika framtidsscenarios t.o.m. år 2021 över hur Göteborg påverkas av ökat asiatiskt ägande och kontroll av svenska varu- och tjänsteproducerande företag, samtidigt som mindre och medelstora göteborgska nischade tillverknings- och tjänsteföretag etableras i asiatiska länder. Det ömsesidiga utbytet av kvalificerad arbetskraft förväntas också öka kraftigt. Projektet tänks genomföras av en forskargrupp inom Centre for International Business Studies, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.