Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medie- och informationskunnigheten måste öka bland medborgarna

Ulla Carlsson

Medie- och informationskunnigheten (MIK) bland medborgarna är en demokratifråga. Men vems är ansvaret och hur ska den öka?

Det diskuterar ministrar och experter på Svenska Unescorådets konferens i maj.

Utgångspunkten är en kunskapsöversikt utarbetad av Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet vid JMG.

Kraven på den enskilda individens förmåga att kritiskt granska och bedöma information ökar i det digitala medielandskapet.

Nordicom har fått uppdraget av kulturdepartmentet att ta fram en kunskapsöversikt i syfte att stärka medie- och informationskunnigheten bland medborgarna.

Ansvarig för arbetet är Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

Unescokonferens med ministrar

I slutet av maj presenterar hon kunskapsöversikten med ett framåtblickande scenario på en stor Unescokonferens där flera ministrar deltar:

  • Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
  • Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
  • Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
  • Morgan Johansson, justitite- och inrikesminister

En demokratifråga

Unesco-professuren och Svenska Unescorådet, som tillsammans arrangerar konferensen, vill ha en gränsöverskridande diskussion med samverkan i fokus för att finna en svensk modell för hur ett arbete rörande medie- och informationskunnighet bäst kan organiseras i Sverige utifrån ett demokratiperspektiv.

För att upprätthålla och utveckla demokratin behövs mycket medie- och informationskunniga medborgare med ett kritiskt öga. Det är ett villkor för ett engagerat medborgarskap och för det behövs många olika kunskaper och färdigheter.

- Frågan om medie- och informationskunnighet är därför ytterst angelägen idag och en demokratifråga, betonar Ulla Carlsson.

Hur gå vidare?

Konferensen avslutas med en diskussion om nästa steg: hur kan berörda aktörer verka tillsammans för ökad medie- och informationskunnighet?

Medverkar på konferensen gör även representanter för Sveriges Kommuner och landsting, Studieförbunden, Utbildningsradion, Tidningsutgivarna, Statens Medieråd, Västra Götalandsregionen, Filminstitutet och Digidelnätverket.

Kunskapsöversikten bygger vidare på en kartläggning av MIK-insatser som har utförts av Statens Medieråd och Myndigheten för press, radio och tv hösten 2017.