Bild
Bild på Marie Stenseke
Länkstig

Marie Stenseke ny styrelseledamot i Future Earth Sverige

Publicerad

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har valts in som ledamot i styrelsen i Stiftelsen Future Earth Sverige. Future Earth är ett globalt nätverk för hållbar utveckling, som arbetar med att underlätta forskning, mobilisera nätverk, starta innovation och omsätta kunskap till handling.

Future Earth är ett nätverk av tusentals forskare världen över och arbetar för en hållbar global framtid genom att utveckla en djupare förståelse för komplexa jordsystem och mänsklig dynamik över discipliner. De tittar djupare på kopplingen mellan jordens stora system – klimat, vatten, land, hav, städer, ekonomi, energi, hälsa, biologisk mångfald och styrningssystem – och utvecklar evidensbaserade strategier för global hållbar utveckling. Future Earth Sverige är ett av de fem kontor som utgör organisationens sekretariat.

- Det känns både roligt och ansvarsfullt att få ta plats i Future Earth Sverige. Jag har länge följt organisationens viktiga och omfattande arbete inom olika transdisciplinära internationella program och initiativ. Jag ser fram emot att delta i stiftelsens arbete med att få ett större engagemang kring hållbarhetsfrågorna från forskarsamhället i Sverige och världen över, och i det även främja samverkan över disciplingränser, säger Marie Stenseke.

Läs mer

Läs mer om Marie Stenseke

Läs mer om Future Earth