Bild
Foto på Marie Stenseke
Länkstig

Marie Stenseke invald i KVA's Nationalkommitté för Globala Miljöförändringar

Publicerad

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har valts in i Svenska Nationalkommittén för Globala Miljöförändringar.

Nationalkommitténs uppgift är att främja forskning och utbildning inom området globala miljöförändringar och hållbarhet. Den ska verka för interdisciplinärt samarbete och stärka ämnesområdet i samhället, såsom skola, näringsliv och allmänhet. Kommittén ska även fungera som rådgivande till utbildningssystemet och verka som expertorgan till Kungliga Vetenskapsakademin.

– Jag är glad och hedrad över att bli invald i ett så spännande och viktigt sammanhang som KVA:s Nationalkommitté för Globala Miljöförändringar. Jag ser fram mot att arbeta tillsammans med framstående kollegor från olika discipliner och lärosäten. Det har blivit allt tydligare att samarbete mellan olika kunskapsområden krävs för att hantera klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald på ett sätt som också främjar alla människors livsvillkor och global rättvisa. Jag brinner för tvärvetenskap och hoppas att genom kommittéarbetet vara med och utveckla formerna för det i både teori och praktik, säger Marie Stenseke.

Mer information

Läs mer om Marie Stenseke: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/mariestenseke

Läs mer om Svenska Nationalkommittén för Globala Miljöförändringar: https://web.nateko.lu.se/nationalkommitten_gec/