Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lunchseminarium om privatisering av äldreomsorg i göteborgsområdet

Publicerad

Iwona Sobis, docent vid Förvaltningshögskolan höll den 6 mars ett lunchseminarium kring skillnader mellan två olika hemtjänstverksamheter inom Förvaltningshögskolans samarbetskommuner.

Lunchseminariet hölls i direkt anslutning till ordinarie möte i Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning. Iwona har ägnat en hel del av sin tid åt forskning om hemtjänsten. Hennes intresse väcktes av att massmedia skrivit många kritiska artiklar kring äldreomsorgen i Göteborg. Hon upptäckte då att det finns mycket forskning om äldreomsorg på äldreboende, men lite om hemtjänst. Främst saknas det studier där chefer ges röst åt sina upplevelser av verksamheten, samt jämförelser mellan olika leverantörer. Resultaten var förbluffande – det var stora skillnader mellan respondenternas utsagor, där chefer hos den ena utföraren skryter och är stolta medan chefer hos den andra utföraren klagar och rackar ner på rutiner, organisation och verksamhet. Exempelvis tar man upp – men på olika sätt – kontrollinstrument, kompetensutveckling, arbetsmetoder och organisationskultur. Hur kan det vara så? Är det en slump i materialinsamlingen? Handlar det om hur man uttrycker sig? Eller motsvarar det verkligheten? Iwona fortsätter sin forskning inom detta område för att kunna besvara sådana frågor.