Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lösningar för att minska plasten i haven diskuterades i New York

Publicerad

Förändrade konsumtionsmönster, minskat bruk av engångsförpackningar och ekonomiska styrmedel för att att få industrin att ändra riktning bort från plasten. Det var några av de konkreta förslag till lösningar som väcktes på det sidoevenemang om marint plastskräp som hölls på FN:s havskonferens i New York idag. Med på evenemanget fanns bland andra Sveriges kronprinsessa Victoria.

Den stora mängden plast i haven skapar allvarliga miljömässiga, sociala och ekonomiska problem. För att hitta lösningar och vägar framåt arrangerade Göteborgs universitet tillsammans med flera olika svenska och internationella organisationer ett seminarium i anslutning till FN-konferensen. I fokus stod konkreta lösningar som baseras på forskning och vetenskap och i panelen deltog politiker, forskare och företrädare för olika frivilligorganisationer.

Bethanie Carney Almroth från institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet talade om en nyutgiven rapport om hur plastskräp i haven särskilt påverkar små ö-stater under utveckling (Small Islands Devolping States). Alain de Comarmond från Seychellernas regering sa att man har stora problem med plastskräp i havet utanför landets kuster. Man jobbar hårt med frågan från regeringens sida då plasten påverkar också ekonomin som är starkt kopplad till turismen. Seychellerna har initierat olika projekt för att ta hand om plasten och återvinna den och vidtagit åtgärder för att bli av med plastpåsar och plastförpackningar.

Konsumtionsmönster och fattigdomsbekämpning

På plats på seminariet fanns även politiska representanter. EU-parlamentarikern Marco Affronte sa att det är viktigt att EU är med och tar diskussionen om marint plastskräp. Han berättade bland annat att det kommer att hållas en konferens på temat i oktober där näringslivet kommer att spela en viktig roll. Man inväntar också en plaststrategi från kommissionen. Jakob Granit som är generaldirektör för Havs och Vattenmyndigheten redogjorde för Sveriges arbete mot plast i haven. Han lyfte fram att Sverige är ett högkonsumtionssamhälle vilket skapat problem med plastavfall. Han sa att man jobbar för att att öka medvetandet om problemen och att det är viktigt att skapa mer hållbara produktions och konsumtionsmönster. På global nivå är frågan om plastskräp i havet starkt kopplad till frågan om fattigdomsbekämpning, och att det är viktigt att att stödja utvecklingsländerna inom ramen för FN-systemet, enligt Jakob Granit.

Kritik mot engångsartiklar

Mycket av diskussionen kom att handla om hur man få industrin att förändras. Flera röster höjdes för att producenterna måste ta ansvar för produkterna de producerar. Att plast bara ska användas till hållbara varor och inte till engångsartiklar, att produkterna som tillverkas måste hålla längre och att det måste ske ett skifte från plast till förmån för glas eller trä var några av åsikterna som framfördes.

Carl Gustav Lundin som var moderator för evenemanget lyfte fram att ekonomiska styrmedel oftast är det effektivaste sättet att få industrin att ändra inriktning på produktionen. Med på evenemanget fanns även representanter från plastindustrin som hade en något annan syn på frågan. Från deras håll lyfte man fram lösningar för att ta hand om plastsoporna innan de når havet. De menade att fokus borde riktas mot Sydostasien och andra områden som saknar bra sophantering.

Trots att evenemanget hölls på havskonferensens sista dag var det många som sökt sig till konferensrummet i FN-skrapan. En av åhörarna var kronprinsessa Victoria som var på plats i New York för att representera Sverige på FN-konferensen.