Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteraturstudent får årets Franke-stipendium

Meri Alarcón, student i litteraturvetenskap på masternivå, får årets Franke-stipendium på 50 000 kronor. Pengarna ska gå till en barnbok på meänkieli.

Grporträtt Meri Alarcónattis! Har du fått någon motivering än?

– Det enda jag vet är att det går till någon som är engagerad i projekt bredvid studierna, och jag antar att det är mitt föreningsarbete och mitt arbete med mentorsverksamheten som har bidragit.

Vad är det för föreningsarbete du är engagerad i?

– Jag och min kompis Matilda Amundsen Bergström, som är doktorand, startade Litteraturvetenskapliga föreningen där jag blev ordförande. Vi anordnar saker som är öppna för studenter, bland annat filmvisningar och diskussionskvällar. Vi har också ett sidoprojekt, ett lägre seminarium som vi kallar för Rosa rummet. Det är som Högre seminariet men för studenter. Där kan de våga uttala sig och våga ta plats, det kan annars vara svårt i ett rum som är fullt av professorer. Det är tänkt att vara förberedande för Högre seminariet. Ibland har vi samma ämnen, så att man sedan kan gå på Högre seminariet och våga ta plats och våga ställa frågor där.

Du jobbar också med mentorsverksamheten på institutionen – vad är det?

– Det startades på filosofiska institutionen för fem år sedan, och är en obunden verksamhet som ändå stöttas av universitetet. Tanken är att studenter på A-kursen ska få mentorshjälp, vilket gör att de känner sig välkomna och ger dem en social kontext och kunskap om hur man studerar på universitetet. Det kan annars vara svårt att komma in i universitetsvärlden, särskilt om man kommer direkt från gymnasiet eller inte är från stan. Vi rekryterar mentorer från C- och ibland B-nivå, de får sedan en rekommendation från universitetet som visar att de har varit mentorer. Det här är också ett sätt att ta sig an klassperspektivet, som annars är osynligt på universitetet.

Förra året var du en av studenterna som låg bakom antologin Meningens motstånd. Berätta lite om den!

– Det handlade om studenternas plats på universitetet. På en kurs läste vi en antologi om humanioras kris, där etablerade forskare och professorer medverkade. De skrev att studenterna är framtiden, men ingen hade pratat med studenterna. Då tänkte vi att vi gör en studentantologi om humaniora, humanioras plats och humanioras kris. Vi hoppas att det ska bli en serie, vi har en ny bok på gång där humaniora och politisk rörelse kopplas ihop.

Varifrån får du din drivkraft?

–Det började nog med att jag var kunskapshungrig, jag lägger stor vikt vid kunskap och vill utvecklas. Att börja på universitetet kändes som att komma hem.

Vad har du för framtidsplaner?

–Jag hade gärna blivit doktorand och fortsatt att forska, men jag har också kommit fram till att jag kan göra det på andra sätt, till exempel genom att starta en tidskrift. Jag vill göra det jag gör nu, men jämt! Skriva böcker och jobba med text på något sätt.

Vad ska du använda stipendiepengarna till?

– Jag håller på med ett bokprojekt, en barnbok som jag ska skriva och illustrera och som ska vara både på svenska och på meänkieli. Vi har redan fått klartecken om att den ska skrivas och distribueras, men de här pengarna kommer nog att gå till att färdigställa boken.

Varifrån kommer idén om en barnbok på meänkieli?

– Från min mormor, som jag faktiskt har döpt boken efter. Jag kommer från Tornedalen, där meänkieli verkligen är ett minoritetsspråk. Barnen lär sig inte det, det är fortfarande lite skam och tabu kring språket och det finns inte tillräckligt med böcker på meänkieli. Det här ska vara en genuskritisk och icke-exotifierande bok, Lappland kan annars framställas som otroligt annorlunda. Här ska det handla om ett barn som bara råkar vara tornedaling också, det ska inte vara något annorlundaskap.

Franke-stipendiet är på 50 000 kronor och delas ut av Längmanska kulturfonden varje år sedan 2008. Det går till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som "utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan".

Stipendiet inrättades efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler och ordförande för Längmanska kulturfonden.

Meri Alarcón tar emot sitt stipendium i juni.

Även 2012 gick stipendiet till en student från Göteborgs universitet: Eva Thalén.