Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Låt förnybar energi bana väg för global prissättning på koldioxid"

Publicerad

Fortsätt göra vind- och solel billigare. Då blir det också lättare att sätta ett pris på växthusgaser och slippa risken för ohanterliga klimatförändringar, uppmanar forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans med amerikanska kollegor, i en kommenterande artikel i tidskriften Nature.Det har blivit betydligt billigare att producera sol- och vindenergi de senaste åren. Ändå går det inte att garantera fortsatta prissänkningar i den takt som krävs för att hejda klimatförändringarna. För att priset för förnybar energi ska sjunka tillräckligt snabbt krävs fortsatt stöd framförallt till att integrera dessa nya energikällor i distributionsnät och affärssystem som en gång utvecklats för fossila bränslen.

I sin artikel "Push renewables to spur carbon pricing", beskriver författarna denna utmaning. De skriver att nuvarande regleringar och riktlinjer inom energiområdet i många länder är anpassade till den fossila bränsleindustrin, som nu måste uppdateras för att effektivt integrera förnybar energi. Produktionsmönstren för förnybar energi skiljer sig från fossil bränsleproduktion på det sätt att de är beroende av väder, dygns- och säsongsvariationer. Uppgiften är svår eftersom den innebär strategisk samordning av energiresurser och nätdrift för att till exempel möjliggöra regional handel, som på många håll är mindre utvecklat än på den nordiska marknaden.

Författarna menar att den ideala lösningen inkluderar en prissättning på el som varierar under dygnet, och återspeglar kostnader för produktion, distribution och miljökostnader. Om detta kommer på plats, och andelen förnybar energi fortsätter att öka i snabb takt och priserna för förnybar energi fortsätter att falla, så kommer kostnaderna för att begränsa koldioxidutsläpp att bli lägre. Då blir det lättare att införa ett internationellt pris på koldioxid och klimatförhandlingarna går förhoppningsvis lättare framåt.

Artikeln "Push renewables to spur carbon pricing" är författad av Gernot Wagner, Tomas Kåberger, Susanna Olai, Michael Oppenheimer, Katherine Rittenhouse och Thomas Sterner.

Länk till artikeln: http://www.nature.com/news/energy-policy-push-renewables-to-spur-carbon-pricing-1.18260