Hoppa till huvudinnehåll
Image
Kvinnor demonstrerar för rösträtt
Foto: Bild: Creative Commons
Länkstig

Kvinnorörelsers historia i Göteborg skildras

Publicerad

Idag överlämnas antologin "Att ge upp har inte övervägts" som gåva till Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs stad. Boken är en del av projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r som startade med anledning av det dubbla jubiléet år 2021: 400 år sedan Göteborgs grundade och 100 år sedan kvinnors politiska rösträtt.

– Boken är en antologi med kapitel av många skribenter. De olika kapitlen handlar om en mängd organisationer och gruppbildningar som kvinnor i Göteborg var aktiva i. Genom dessa kunde de driva olika intresse-frågor kopplade till social jämlikhet och feministisk aktivism, säger Eva Zetterman, en av författarna till antologin och docent i konst- och bildvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper.

Image
Porträtt av Eva Zetterman
Eva Zetterman

Vad handlar det kapitel du skrivit om?
– Det handlar om den feministiska konstscenen i Göteborg under 1970-talet med fokus på konstutställningar. Genom de feministiska konstutställningar som visades här under 1970-talet var konstscenen i Göteborg i ett nationellt perspektiv av flera skäl unik.

Eva beskriver hur spännande och inspirerande det var att medverka i projektet. Hennes främsta driv var att sprida kunskap och information om de feministiska bildkonstnärernas normöverskridande aktiviteter.

– Det som förvånade mig under arbetet med texten var hur otroligt drivande de kvinnliga bildkonstnärerna var för den feministiska rörelse som växte fram i Göteborg. Textutrymmet för antologin räckte enbart till att skriva om konstutställningar, men bildkonstnärerna var även drivande i aktiviteter i det offentliga gaturummet med protestaktioner och demonstrationer, och för de mer slutna feministiska rum som växte fram, som Kvinnocentrum, Kvinnohuset, kvinno-bokhandlar, feministiska bokcaféer och så vidare, säger Eva Zetterman.

Boken Att ge upp har inte övervägts överlämnas idag den 8 mars kl. 18:00 på Börsen av Göteborgskvinnor i rörelse/r till Anneli Rhedin, Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs stad. Ceremonin streamas och kan följas live.

Göteborgskvinnor i rörelse/r

Text: Caroline Tengroth