Video (3:12)
Demolition of Women´s Livelihood
Bild
Länkstig

Kvinnor hårt drabbade när myndigheterna raserar fiskmarknad i Kenya

Publicerad

Hundratals människor har förlorat sitt uppehälle sedan kenyanska myndigheter demolerat en fiskmarknad i Kisumu i syfte att modernisera staden.
Forskarteamet Recycling Networks med forskare från Handelshögskolan i Göteborg har under en längre tid studerat fiskmarknadens betydelse för olika gräsrotsinnovationer och har nu producerat en kort dokumentärfilm om ödeläggelsen.

Fiskmarknaden i Kisumu ligger vid den mäktiga Victoriasjön i Kenya. Kisumu har en ungefär lika stor befolkning som Göteborg, och fiskmarknaden är en möjlighet för många att tjäna till sitt uppehälle. Samtidigt är det en plats som fungerat som en plantskola för olika innovationer och återvinningsprojekt.

Plats för gräsrötter och innovationer

På grund av det har forskare från det internationella teamet Recycling Networks under en längre tid studerat verksamheten vid fiskmarknaden. En av forskarna som är inblandad i de här studierna är Maria José Zapata Campos vid Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  

– Det är väldigt spännande studier. Vi har haft flera personer som samlat in data, för att undersöka arbetet som en grupp kvinnor dragit igång, där rester från fiskindustrin återvinns till olika produkter.

Bild
Maria José Zapata Campos
Forskare Maria José Zapata Campos.
Foto: Hillevi Nagel

Hon berättar om en gräsrotsrörelse som både stärkt miljöarbetet och kvinnorna själva.

– Fiskmarknaden har skapat möjligheter för så många människor att bygga ett bättre liv.

Det har nu slagits i spillror. Den 8:e januari 2021 rullade bulldozrar in i området för att på uppdrag av myndigheterna rasera alla de fiskstånd som byggts upp under åren. Maria José Zapata Campos säger att det här hände utan någon direkt förvarning:

– Kvinnorna kom dit på morgonen för att fortsätta med sina vanliga sysslor, bara för att upptäcka att man hade ödelagt hela området.

Fiskmarknaden har skapat möjligheter för så många människor att bygga ett bättre liv.

Orsaken till den demolerade fiskmarknaden är Kenyas pågående moderniseringsprocess, samtidigt förberedelserna pågår för det internationella evenemanget Africities som enligt planerna ska hållas i Kisumu år 2022. 

– På grund av det här pågår det nu olika projekt i Kisumu för att göra staden vackrare och modernare. Olyckligtvis har det lett till att tusentals människor har blivit vräkta från olika platser i staden utan förvarning och utan att erbjudas ett alternativ för att kunna fortsätta göra det de gör för att tjäna till sitt uppehälle.

Dokumentärfilm visar konsekvenserna

För att lyfta frågan och som en del i forskningen har Recycling Networks nu producerat den korta dokumentärfilmen The Demolition of Women´s Livelihoods där producenten och filmaren John Chweya har intervjuat drabbade kvinnor.

– Det här är ett försök att väcka uppmärksamhet kring en fråga som har så stora konsekvenser för hundratals kvinnor i en väldigt utsatt situation, säger Maria José Zapata Campos.

– I det här fallet är det inte ett alternativ att enbart bedriva forskning som vanligt. Det här är aktionsforskning och vi har ett ett ansvar vad gäller miljöfrågor och ekonomisk inkludering i de här grupperna. 

Forskarna kommer även att fortsätta undersöka hur de här projekten som är tänkta att försköna staden och de här programmen som ska uppgradera staden och top-down politiken påverkar gräsrotsrörelserna och deras miljöarbete. De här demoleringarna har redan fått djupa och allvarliga konsekvenser i väldigt sårbara grupper, säger Maria José Zapata Campos.

Hon ger ett exempel från dokumentärfilmen:

– En av kvinnorna säger att hon har förlorat allt. Då talar hon om sina matlagningsredskap och olja. Och det är så. Det var allt hon ägde. Så hon har verkligen förlorat allt hon har.

Video (3:12)
Demolition of womens livelihood