Bild
Plastic bottles
Plastic bottles, Dar es Salaam
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Recycling Networks

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5400000
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Gothenburg Research Institute

Kort beskrivning

Avfall samlas och hanteras dagligen av miljontals informella avfallsarbetare –sopletare – i städer runt jorden. Med sitt arbete bidrar de avsevärt till att minska städers miljöavtryck, återvinner resurser, förbättrar levnads- och hälsovillkor för låginkomsttagare, samt skapar arbeten och inkomster för fattiga. Det här projektet syftar till att undersöka de utmaningar gräsrotsinitiativ och-nätverk möter samt de utkomstpraktiker de genererar, för att förbättra återvinning och hämtning och hantering av hushållsavfall i informella områden i globala syds städer.

Mer information om projektet finns på den engelska versionen

Bild
International exchange among waste pickers
Foto: Patrik Zapata