Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kunskapssammanställning om tjära

Publicerad

Kunskapen om framställning av tjära, tjärans egenskaper och olika kvaliteter samt om användningen av tjära har gradvis blivit allt sämre under de senaste 100 åren. I takt med att produktionen av tjära i både tjärdalar och ugnar i princip har upphört i Sverige så har också kunskapen om tjära i allmänhet försämrats.

Hantverkslaboratoriet har i samverkan med Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Östergötland m.fl. påbörjat en kunskapsuppbyggnad om tjära i relation till dess betydelse som skyddande skikt på tak- och väggtäckningar av trä. Årligen används stora mängder tjära för att underhålla tak på kyrkor och det är viktigt att tjäran har rätt kvalitet för sitt ändamål och att den används på rätt sätt.

Arja Källbom har på uppdrag av Hantverkslaboratoriet genomfört en sammanställning av kunskap om tjära som nu är publicerad. Skriften "Tjära på trätak" går att ladda ned som pdf men kan också beställas som skrift.

länka till skriften