Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kungen delade ut Bernadottestipendier

Publicerad

Johan Gardfors och Mischa van Kan, som avlade sina doktorsexamina vid Humanistiska fakulteten 2017, fick ta emot två av årets stipendier inom Bernadotteprogrammet. Stipendierna delades ut av Kungen den 2 maj.

Johan Gardfors, Elisa Rossholm och Evelina Stenbeck med KungenKungl. Vitterhetsakademiens stipendiater Johan Gardfors, Elisa Rossholm och Evelina Stenbeck. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket den 2 maj blev årets stipendiater presenterade av Kungen, som därefter delade ut stipendierna. Två av de totalt nio stipendiaterna disputerade vid Humanistiska fakulteteten under 2017.

Johan Gardfors disputerade i litteraturvetenskap i december 2017, med en avhandling om Åke Hodell, och han utsågs till en av årets tre stipendiater av Kungl. Vitterhetsakademien.

– Jag fick stipendiet för forskningsprojektet Oläslighetens konst, där jag undersöker bruket av oläslig skrift som återkommande estetisk strategi inom forna seklets avantgarderörelse.

Mischa van Kan disputerade i musikvetenskap i januari 2017, med en avhandling om spridningen och mottagandet av svensk jazz i USA från 1947 till 1963. Han utsågs av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, tillsammans med Kungl. Musikaliska Akademien.

Tvärvetenskapligt stipendieprogram

De Kungliga akademierna instiftade det så kallade Bernadotteprogrammet med anledning av Kungens 70-årsdag 2016. Bernadotteprogrammet innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas olika intresseområden. Med stipendieprogrammet ges möjlighet till akademisk fördjupning och ett utökat akademiskt nätverk genom att i organiserad form erbjudas den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps¬former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

– Det är väldigt värdefullt med den här typen av tvärvetenskapliga plattformar, säger Johan Gardfors.

Stipendiesumman uppgår till 100 000 kronor per person och efter ceremonin i Bernadottebiblioteket hölls en mottagning där Kungen fick tillfälle att tala med stipendiaterna.

Läs mer om Bernadottestipendierna på kungahuset.se.