Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristina Snuttan Sundell, ny ledamot i kunglig akademi

Snuttan Sundell och de blå näringarna till kunglig akademi

I samband med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 208:e högtidssammankomst väljs professor Kristina Snuttan Sundell, föreståndare för SWEMARC, in som ny ledamot. Hon får också äran att hålla högtidstalet.

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” grundades i början av 1800-talet av dåvarande kronprins och sedermera kung Karl XIV Johan. 1956 korrigerades namnet till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien KSLA, för att även markera skogsbrukets betydelse. De senaste tio åren har KSLA breddats ytterligare då även forskning kring vattenbruk har fått kliva in i finrummet och visa att den vill vara med och bidra till svensk matproduktion.
– Det är väldigt bra och hedrande att de blå näringarna, också från den marina miljön här på västkusten, får samsas med de gröna- och bruna näringarna inom KSLA. I Sverige skulle vi kunna producera mer fisk, skaldjur, blötdjur och alger på sätt som är bra både för oss och klimatet. På det sättet skulle vi också kunna minska den stora importen av sjömat som vi har idag, säger Snuttan Sundell.

KSLA jobbar med att allsidigt belysa samspelet mellan natur och människa, och framhåller vikten av samverkan för samhällets utveckling. Målsättningar som Kritina Snuttan Sundell delar. Hon trycker på de möjligheter som finns att genom nätverk som KSLA kunna bygga viktiga broar mellan olika kompetenser och näringar.

Förutom att bli invald som ledamot, med den heder det innebär, är Kristina Snuttan Sundell också utvald att hålla årets högtidstal, en stor ära.
– Det är givetvis en otrolig ära som är lika delar hedrande och pirrig, om jag skall vara helt ärlig. Det är fantastiskt spännande! Kunniga personer har gjort det innan mig och en lika fantastisk och kunnig publik kommer att lyssna. Jag ska passa på att njuta av stunden och ser det samtidigt som en bra möjlighet att få belysa det jag och mina kollegor brinner och arbetar för dagligdags – att stödja utveckling av ett hållbart marint vattenbruk för ökad matproduktion.