Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kraftig ökning av fetma bland barn i världen

Publicerad

Fetma bland barn och ungdomar i världen har blivit tio gånger vanligare de senaste fyrtio åren. Det visar en studie som publiceras i tidskriften The Lancet, där flera forskare från Göteborgs universitet medverkar. Om trenden fortsätter kommer fetma att bli vanligare än undervikt i världen inom bara några år.

Den stora internationella studien har letts av forskare vid Imperal College London och World Health Organization (WHO). Studien ger ett långsiktigt och globalt perspektiv på utvecklingen av fetma bland barn och ungdomar över hela världen, från 1975 till 2016.

– Mer än tusen forskare världen över har bidragit till studien, som omfattar mätningar av vikt och längd från nästan 130 miljoner personer över fem års ålder i 200 länder. Det är en av de mest omfattande epidemiologiska studierna som genomförts om förekomsten av fetma, säger Lauren Lissner, professor i epidemiologi vid institutionen för medicin.

Drygt 30 miljoner av deltagarna i studien är barn, 5-19 år gamla. Här pekar studien på en tydlig trend: Samtidigt som undervikt och undernäring har minskat bland barn har fetma ökat kraftigt i nästan alla länder.

– Om utvecklingen fortsätter kommer fler barn i världen ha fetma än undervikt år 2022. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det fortfarande är fler barn som lider av svår eller måttlig undervikt, än de som har fetma. Förra året uppskattades exempelvis att 75 miljoner flickor och 117 miljoner pojkar var underviktiga. Mer än hälften av dessa barn lever i Sydostasien, säger Agneta Sjöberg, professor i näringslära vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Svenska mätningar

För studien användes BMI (Body Mass Index), där BMI på 30 eller mer innebär fetma. Även om BMI inte är en optimal mätmetod, finns det idag inget annat sätt att jämföra förekomst av fetma i olika länder.

I Sverige har fetma bland pojkar blivit mer än tre gånger så vanligt de senaste 40 åren, och bland flickor har fetman blivit dubbelt så vanlig under samma period. 1975 hade bara 2,3 procent av flickorna i Sverige fetma, i dag är det 4,7 procent. Bland pojkar hade 2,6 procent fetma 1975, en andel som nu ökat till 8,5 procent. Den tydligaste ökningen i BMI bland svenska barn skedde mellan åren 1985 och 1995, därefter har ökningen planat ut något. I dag har ungefär 20 procent av flickorna och 25 procent av pojkarna övervikt i Sverige.

Efter 2008 har Sverige inte haft möjlighet fortsätta med nationellt representativa mätningar av längd och vikt av barn, men regionala uppföljningar i Västra Götaland har genomförts både 2010 och 2013, med samma slutsatser som artikeln i The Lancet.

– Vi ser att utvecklingen stabiliserats de senaste tjugo åren, men barnens sociala status har fortsatt stor betydelse för förekomsten av fetma. I grupper i lägre socioekonomiska skikt fortsätter förekomsten av fetma att öka, och det är framför allt i grupper med högre utbildning och större inkomster där vi ser att fetma inte längre stiger, säger Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmänmedicin vid institutionen för medicin.

Övervikt och undernäring

Även om situationen i Sverige är alarmerande är utvecklingen betydligt värre i många andra länder. I vissa önationer i Stilla havet har förekomsten av fetma mer än tiofaldigats de senaste 40 åren. I länder som Nauru och Cooköarna har omkring sjuttio procent av barnen övervikt, och vart tredje barn har fetma.

– Det är en oroande trend som speglar marknadsföring och politik när det gäller livsmedel över hela världen. Fattiga familjer och samhällen har inte råd med hälsosamma och näringsrika livsmedel. Vi ser nu en generation av barn och ungdomar som växer upp överviktiga men även undernärda. Vi behöver sätt att göra hälsosam, näringsrik mat mer tillgänglig hemma och i skolan, särskilt i fattiga familjer och samhällen, och regler och skatter för att skydda barn från ohälsosamma livsmedel, kommenterar Majid Ezzati, professor vid School of Public Health , Imperial College London, som är artikelns huvudförfattare.

Även i Kuwait och USA har en mycket stor andel barn och unga fetma, där omkring 40 procent har övervikt och 20 procent av barnen har fetma. Den största ökningen av BMI för barn och ungdomar sedan 1975 har skett i Polynesien och Mikronesien för båda könen, och i centrala Latinamerika för flickor. Den minsta stigningen i BMI för barn och ungdomar under de fyra decennier som studien omfattade sågs i Östeuropa.

Titel: Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults

Kontakt: Lauren Lissner, Agneta Sjöberg och Cecilia Björkelund.

Porträttbilder: Lauren Lissner (foto: Cecilia Hedström), Agneta Sjöberg (foto: Magnus Gotander) och Cecilia Björkelund (foto: Christina Ylander).