Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto på läkarstudenter som tränar i Simulatorcentrum
Träning pågår på Simulatorcentrum.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Klart för start för nya läkarprogrammet

Publicerad

Alla de sju lärosäten som utbildar läkare får examenstillstånd för den nya, legitimationsgrundande läkarutbildning som startar höstterminen 2021. Det står klart när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nu offentliggjort sitt beslut.

– Det är fantastiskt roligt att alla lärosäten som ansökt om examensrätt för den nya läkarutbildningen också har fått det. För Sahlgrenska akademins del vill jag tacka alla som under läkarprogramkommitténs ordförande Agneta Ekman lagt ned så mycket arbete på att ta fram det nya läkarprogrammet vid Göteborgs universitet, säger Silvana Naredi, vicedekan för utbildning.

Hon fortsätter:

– Det är speciellt roligt att vi har kunnat göra detta i så nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, och det känns verkligen att det finns ett stort gemensamt intresse från både akademins och sjukvårdens sida att få denna utbildning att bli precis så bra som det är tänkt. Det är en mycket genomarbetad utbildning och jag tror att den kommer att fungera väldigt bra.

Tydlig progression

Det nya läkarprogrammet är en termin längre än det gamla. Kurserna på terminerna har fått en helt ny struktur, och progressionen genom hela utbildningen har tydliggjorts. Programmet blir nu legitimationsgrundande vilket innebär att studenterna ska kunna arbeta självständigt som läkare efter att de fått sin läkarlegitimation från Socialstyrelsen efter examen. För att vara säker på att de nyutexaminerade läkarna får alla de teoretiska och kliniska färdigheter som krävs har mycket fokus lagts på att säkerställa att studenterna når de uppsatta kunskapsmålen och att examinationerna verkligen visar att studenterna har rätt kunskaper.

– Dagens besked från UKÄ är väldigt glädjande, men vi har naturligtvis mycket konkret arbete kvar innan det nya läkarprogrammet startar nästa höst. Under de närmsta åren kommer det gamla och det nya läkarprogrammet också att ges parallellt, vilket kommer att vara krävande för de lärare som kanske måste ge samma kurs två gånger under en termin, eftersom det nya och gamla programmet skiljer sig åt vad gäller kursernas placering, säger Agneta Ekman.

Ny modell för klinisk utbildning

Det nya läkarprogrammet ställer andra krav på den verksamhetsförlagda utbildningen. De kliniska kurserna löper som en röd tråd genom hela utbildningen, med start redan den första terminen. Redan idag tar handledare inom vården hänsyn till den nivå studenterna befinner sig på och de mål studenten behöver nå, men eftersom läkarutbildningen blir legitimationsgrundande ökar kraven på tydlighet, möjlighet till praktisk träning och på de bedömningar som görs.

Nationellt samarbete

Alla lärosäten som utbildar läkare har tillsammans tagit fram en svensk version av modellen Entrustable Professional Activities (EPA), som ursprungligen kommer från Nederländerna. Vid Sahlgrenska akademin har Anna Cederborg och Katarina Jood deltagit i arbetet.

– Modellen innebär att man definierar yrkesspecifika aktiviteter  som ingår i en läkares dagliga arbete. I den nationella gruppen har vi definierat tio sådana professionella aktiviteter för svensk läkarutbildning. Som läkare fortsätter man lära genom hela yrkeslivet, och i modellen definieras bland annat den grad av självständighet som en nyutbildad legitimerad läkare ska ha uppnått för att arbeta direkt efter examen, säger Katarina Jood som är universitetslektor vid Sahlgrenska akademin och överläkare i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Artikel i Akademiliv om nya läkarprogrammet 

Universitetskanslersämbetets nyhet om beslutet

Om EPA-modellen i Läkartidningen, maj 2020 

Information på Studentportalen om nya läkarprogrammet