Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kandidatuppsatser inom kost- och idrottsvetenskap presenteras

Energidryckskonsumtion kopplat till sömnvanor, individanpassade smårätter på sjukhus och en trend- och nulägesanalys av Göteborgs fotbollsföreningar utifrån socioekonomiska faktorer, detta är några av de ämnen som studenter vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap valt att fördjupa sig i inom ramen för sin utbildning. Under förmiddagen den 1 juni 2018 på Pedagogen presenterar de nyutexaminerade kort sina kandidatuppsatser.


Totalt presenteras 35 uppsatsarbeten från de tre olika kandidatprogram som ges vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap: Kostekonomi, Sports coaching samt Hälsopromotion med inriktning kostvetenskap eller idrottsvetenskap.

Energidryckskonsumtion och sömnvanor

Sandra Hansson och Magnus Larsson har undersökt konsumtion av energidryck och sömnvanor hos gymnasieungdomar på en skola i Göteborg. Mer än hälften av de tillfrågade ungdomarna upplevde att de hade sömnproblem under natten. Det fanns också ett samband mellan intag av energidryck och sovtid. Uppsatsarbetet "Energidryckskonsumtion och sömnvanor: En studie gällande energidryckskonsumtion och sömnkvalitet hos gymnasieungdomar i Göteborg" är gjort inom Hälsopromotion, inriktning kostvetenskap.

När patienten själv får välja måltid

Andreas Bergström, Annika Erlandsson och Emelie Lidén har i sitt uppsatsarbete utvecklat ett koncept med smårätter av högt energi- och proteininnehåll för patienter på sjukhus. Konceptet har tillämpats på en sjukhusavdelning i Göteborg. Studien visar bland annat att valfrihet och smårätter uppskattas av patienterna. Uppsatsarbetet "När patienten själv får välja: En kvalitativ studie om hur individanpassade smårätter kan tillämpas på sjukhus" är gjort inom Kostekonomi med inriktning mot ledarskap .

Hur mår Göteborgs fotbollsföreningar?

Christoffer Boström, Jenny Holm och Sebastian Lindström har undersökt hur antalet fotbollsdeltagare och fotbollslag i Göteborg har förändrats över tid och om det finns någon korrelation med socioekonomiska faktorer. De menar att konsekvenserna av relationen mellan idrottsdeltagandet och de socioekonomiska faktorerna påverkar inte bara föreningslivet och individen, utan också samhället i stort. Uppsatsarbetet "Hur mår Göteborgs fotbollsföreningar?: En trend- och nulägesanalys av Göteborgs fotbollsföreningar utifrån socioekonomiska faktorer" är gjort inom Sports Coaching.

Läs hela programmet här: Kortpresentationer 2018