Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Deltagare vid Jonseredsseminarium
Länkstig

Jonseredsseminarium startskott för Göteborgs universitets visionsarbete

Publicerad

Den 23 april 2019 gick startskottet för Göteborgs universitets visionsarbete på Jonsereds herrgård under ledning av vicerektor Fredrika Lagergren Wahlin.

Vilka är Göteborgs universitets kärnvärden inför 2020-talet? Den 23 april 2019 på Jonsereds herrgård gíck startskottet för det visionsarbete som Göteborgs universitet dragit igång på uppdrag av universitetsstyrelse och rektor.

Vid Jonseredsseminariet "Tradita innovare innovata tradere – Göteborgs universitet i tid och rum" diskuterades universitetets kärnvärden, identitet och roll i samhället. Seminariet leddes av Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan. Medverkande var lärare och forskare inom högskolevärlden i Sverige samt aktörer inom näringsliv och offentlig sektor.

På uppdrag av Göteborgs universitetsstyrelse och rektor har ett visionsarbete inletts med utgångspunkt i kollegiala diskussioner om hur akademiska värden förverkligas i en framtid präglad av demografiska, klimatmässiga och teknologiska förändringar. Visionsarbetet leds av de tre frågorna vad finns vi till för, vart är vi på väg och hur gör vi?. Under seminariet lades tonvikten på den första frågan.

Vad finns universitetet till för?

Thomas Karlsohn, professor i idé- och lärdomshistoria från Uppsala universitet, inledde samtalet med en reflektion över universitetets identitet och roll i samhället, i ett historiskt och nutida perspektiv.

Vad universitetet är och ska vara är något andra gärna definierar men vilken roll vill universitetet ha, vad vill universitetet göra och hur vill universitetet verka som kunskapsförmedlare i samhället?

Inledningen och frågorna öppnade upp för den diskussion, som leddes av Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan. Rollen som kunskapsförmedlare är komplex, eftersom universitetet inte längre är någon ensam kunskapsbärare i samhället.

För att skapa relevant kunskap, som leder till utveckling, innovation och det livslånga lärandet, behöver universitetet istället samverka med andra aktörer. Att arbeta för det och att samtidigt behålla sin själ är en balansgång.

Lärarens roll, professionens utveckling och pedagogikens utformning diskuterades också. Eftersom vi lever i ett informationssamhälle, där lärarens och, i förlängningen, universitetets roll som kunskapsförmedlare inte lika självklar som förr, ställs nya krav på kunskapsförmedling.

Likaså lever vi i ett samhälle där populismen växer sig allt starkare. I den kontexten bör universitetet inrikta sig mot att vara en utbildare av kritiskt tänkande studenter, som kan göra kvalificerade val i livet, snarare än att se sig som en auktoritet på kunskapsområdet. För att kunna göra det med kvalitet är det viktigt att knyta utbildning och forskning närmare varandra.

Hur utforma Göteborgs universitets vision för framtiden?

Visionens utformning, form och funktion lyftes under samtalet. För att skapa en robust definition av vad universitetet är och ska vara behöver fler delar av samhället bjudas in till diskussion. Vikten av att definiera Göteborgs universitets särart, visionens syfte och möjligheten att översätta visionen till handling för organisationen betonades också. 

Seminariedeltagarnas energi och engagemang gick inte att ta miste på. Universitetets kraft i en alltmer komplex globaliserad värld är helt klart av största angelägenhetsgrad. Så byttes också analyser, perspektiv, tankar och erfarenheter i mängd, och infallsvinklarna var många, kunskaps- och erfarenhetsbemängda. 

Diskussionerna kom på detta sätt att lägga grunden för det fortsatta visionsarbetet och de breddade kollegiala diskussioner och seminarietillfällen som är tänkt att följa på detta första seminarium.