Länkstig

”Jag tycker att det är roligt att skriva om mainstream-människor”

Fredrik Santell är ny lektor i kristendomens historia vid Göteborgs universitet. Hans specialområde är svenska kyrkans 1900-tal, och han kan på rak arm peka ut tre händelser inom kyrkan under seklet som har förändrat det svenska samhället.

– Min forskning är driven av nyfikenhet, jag har aldrig drivits av någon karriärslusta utan det är purt intresse. Det började kanske redan när jag var fem år! säger Fredrik Santell.

Som liten bodde han i den lilla orten Överum utanför Västervik, där hans pappa var distriktsläkare. Det var ett socialt skiktat samhälle där man umgicks efter klasstillhörighet.

Bild
Porträtt Fredrik Santell

– Framför allt fanns det en skepsis mot att umgås ”uppåt”, eller med människor som kom utifrån med speciella kompetenser. Mina föräldrar var nog ganska ensamma: de umgicks med tandläkaren på en grannort, och så var det prästen. Prästgården var granne med oss och prästen hade trevliga barnbarn som jag lekte med. Jag tror att det var där det började!

Svenska kyrkans 1900-tal

Akademiskt har Fredrik Santell i huvudsak hört till Uppsala universitet, där han också disputerade 2016. Hans specialområde är svenska kyrkans 1900-tal, inte bara händelser inom kyrkan utan även mötet med samhälle, stat och olika organisationer.

Och det finns tre årtal under seklet där det skedde förändringar inom kyrkan som berörda alla svenskar: 1919, 1951 och 2000. Fram till 1919 hade Sverige samma lärobok för folkskolan som för konfirmationen, Luthers lilla katekes.

– Men i slutet av 1919 tog man bort den, och då utvecklades kristendomen i folkskolan åt ett håll – det som nådde de flesta genom skolan – medan svenska kyrkan utvecklades åt ett helt annat håll. Kyrkan började kanske se sig mindre som svenska statens förlängda arm och mer som ett fristående trossamfund. Den spänningen tror jag är väldigt viktig.

Svenskar kunde träda ur kyrkan

1951 var det dags för nästa stora förändring: Sverige fick sin första omfattande religionslagstiftning.

– Det hade varit en lång väg fram till den, egentligen kanske redan från 1700-talet. Det var första gången en svensk medborgare kunde träda ut ur svenska kyrkan utan att samtidigt träda in i ett annat kristet samfund. Och det så sent som 1951! Det kan vi ibland glömma bort.

År 2000 var det så dags för upplösningen mellan kyrkan och staten, ett skifte som hade utretts ända sedan religionslagstiftningen kom.

– Men egentligen lever vi fortfarande med ganska starka band mellan kyrka och stat, så det är inte riktigt sant att de gick skilda vägar år 2000.

Fortfarande valsystem i kyrkan

Ett tecken på det är, menar Fredrik Santell, att svenska kyrkan fortfarande har ett valsystem som är en kopia på det allmänna valsystemet.

– Man kan säga ”det är inte så politiskt” – men det är det faktiskt! Det jättesvårt att förklara det här för någon som inte bor i Sverige. Det räcker med att åka till Norge eller Tyskland och försöka förklara det här för någon, det kan ta en timme och fyra repetitioner innan de har förstått. Vad gör de politiska partierna där? undrar de, kyrkan har ju skilts från staten!

Kyrkan en mötesplats för utlandssvenskar

Just nu skriver Fredrik Santell på en bok om svenska kyrkans församlingar i utlandet, och hur de ofta – i mycket högre utsträckning än församlingen hemma – blir mötesplatser för utlandssvenskar.

– Jag brukar skriva om de där stora, allmänna sakerna. Ofta är det de udda personerna som får en biografi skriven om sig, men jag tycker att det är roligt att skriva om mainstream-människor, de där som gör att de speciella är speciella. Ofta har man ganska mycket fördomar om vad som är generellt, eller allmänt. Jag gillar att utmana de där bilderna – kanske det inte är så generellt?

Text: Elin Widfeldt

Fredrik Santell

Anställd på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion från den 1 januari 2022 och ett år framåt, eventuellt med ett års förlängning. Fredrik Santell arbetar inom området kyrkohistoria, som vid Göteborgs universitet heter kristendomens historia, och undervisar på kurser från grund- till avancerad nivå.