Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inställda kurstillfällen på fortsättningskurser

Publicerad

Institutionen för kulturvetenskaper ställer in planerade kurstillfällen på fortsättningskurserna i filmvetenskap, konst- och bildvetenskap samt musikvetenskap vårterminen 2019.

Orsaken är att söktrycket till fristående kurser i våra estetiska ämnen minskat de senaste åren, framförallt på grundnivå, en utveckling som känns igen från andra humanistiska utbildningsområden.

Genom att ställa in fortsättningskurserna i filmvetenskap, konst- och bildvetenskap och musikvetenskap vårterminen 2019 samt fördjupningskurserna i samma ämnen höstterminen 2019 frigörs resurser till kursutvecklingsarbete. Vår ambition är att erbjuda omarbetade kursutbud på såväl grund- som avancerad nivå inom de tre ämnena med start läsåret 2020–21. Fram till dess har vi för avsikt att ge grundkurser samt ett mindre utbud kurser på avancerad nivå i våra estetiska ämnen. Institutionens övriga kurser och program ges som planerat vårterminen 2019.