Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Initiativkraft viktigt för innovationer

Publicerad

Medarbetare som tar egna initiativ är viktigt för att skapa fler innovationer i en organisation. Det visar en studie från Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

I studien undersöktes hur relationen mellan ledare och medarbetare påverkar antalet innovationer i olika företag. Enligt en teori inom innovationsforskning bidrar goda ledar- och medarbetarrelationer till fler innovationer. Forskarna ville testa detta samband samt hur två andra faktorer påverkade utfallet: medarbetarnas inre motivation och personliga initiativ. Inre motivation handlar om drivkrafter som ligger bortom pengar, till exempel passion och intresse. Personligt initiativ avser själva görandet, att agera och att gå bortom arbetsbeskrivningen.

43 forsknings- och utvecklingsteam i fem branscher (fordon, automation, industriutrustning, kontroll och övervakning och papperstillverkning) ingick i studien, totalt 211 medarbetare.

Tvärt emot vad forskarna förväntade sig kunde de inte se att goda relationer mellan medarbetare och ledare direkt ledde till fler innovationer. Inte heller i kombination med hög inre motivation hos medarbetarna fann de något sådant samband. Däremot i kombination med stort initiativtagande hos medarbetarna ledde goda relationer till fler innovationer.

– Studien visar att sambandet inte är direkt utan att det går via personligt initiativ. Det är en kvalificering av teorin, säger Sven Hemlin, professor i psykologi och forskare vid Gothenburg Research Institute.

Inom innovationsforskning skiljer man på kreativitet och innovation. Kreativitet är nya tankar och idéer medan innovation syftar på förverkligandet av idéerna i något användbart, till exempel en ny produkt. Tidigare forskning har visat att inre motivation är viktigt för kreativitet.

– Men i vår studie ser vi att inre motivation inte verkar ha någon koppling nästa steg. För att åstadkomma innovationer krävs handling, säger Leif Denti, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet.

Vad betyder detta för företag och organisationer?
– Dels att de bör leta efter medarbetare som tar egna initiativ. Men de måste också ge medarbetarna tillräckligt förutsättningar och resurser för att ta dessa initiativ, säger Sven Hemlin.

Kontakt
Leif Denti, forskare i psykologi, Göteborgs universitet, 073 993 15 00


Sven Hemlin, forskare i psykologi, Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 031 786 1666, sven.hemlin@gri.gu.se

Läs mer
Jakten på kreativitet
Besegra jantelagen - misslyckas mer