Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inför Förvaltningshögskolans dag: Hanna Hellgren

Publicerad

Inför Förvaltningshögskolans dag gör vi intervjuer med forskare som ska tala under dagen. Idag är turen kommen till Hanna Hellgren, doktorand vid Förvaltningshögskolan.

 

Vad ska du prata om?Hanna Hellgren, Förvaltningshögskolan

– Under våren började vi som en del i ett forskningsprogram, Organizing Integration, att kartlägga olika initiativ som är en del i att skapa aktiviteter för arbetsmarknadsintegration inom Storgöteborg. Vi började med att fråga olika aktörer inom offentlig förvaltning, civilsamhället och näringslivet vad de gör som de beskriver är en del av arbetsmarknadsintegration och vem de samverkar med. Vad vi upptäckte var, att när vi ser ett initiativ stöter vi ofta på ett till som speglar den mängd av initiativ som finns, samt även att nya initiativ bildas och vissa försvinner. Så jag ska prata lite om resultaten från den kartläggningen.

Vad har ni hittat i kartläggningen?

– Det finns väldigt många olika aktörer som gör många olika aktiviteter med de inte alltid är kopplade till varandra. Det finns en stor variation av olika typer av aktiviteter som görs inom arbetsmarknadsintegration, så som mentorskap, praktik, hälsovandringar, samhällsinformation och kompetensutveckling. Det finns även ibland förutfattade meningar om vad andra gör och det pratas om många olika kategorier som nyanlända, utrikesfödda och migrant där man ibland har en tanke om att man pratar om samma sak men begreppen betyder olika saker för olika aktörer.

Vad kan man dra för lärdomar av det här?

– En lärdom är att vi kan se det finns ett behov av att kopplingar som behöver göras mellan olika aktörer. Det här är en första kartläggning som varit en utmaning att avsluta då det är mycket inom organiseringen av arbetsmarknadsintegrationen i Storgöteborg som är under utveckling och förändras, ibland i form av förändrat uppdrag för organisationer, ibland i form av nya initiativ och/eller nya samverkanspartner. Det är även anledningen till att vi valt att kalla denna första rapport för version 1, med en tanke att i takt med att vi lär oss mer och fältet förändras kunna uppdatera den i nya versioner.
 

Anmäl dig till Förvaltningshögskolans dag här!