Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inför Förvaltningshögskolans dag: Gregg Bucken-Knapp

Publicerad

Idag är det sista dagen att anmäla sig till Förvaltningshögskolans dag. Idag kommer också den sista delen i vår intervjuserie med forskare som ska tala under dagen, och sist ut är Gregg Bucken-Knapp, professor vid Förvaltningshögskolan.

 

Vad ska du prata om?Gregg Bucken-Knapp, professor vid Förvaltningshögskolan

– Jag har på olika sätt jobbat med olika aspekter av integration, både inom forskning, samverkan och utbildning. Det jag vill göra är egentligen att presentera ett litet axplock av hur jag gjort det. När det gäller forskningen har det främst varit ett projekt som handlar om integrering av CEE migranter, där vi gjorde en kartläggning av hur man har jobbat med policys på kommunnivå. Det vi kommit fram till är att kommunerna ofta i princip måste lösa problemen ad hoc eftersom det är så otydlig styrning på olika områden, som bostad och jobb. I ett annat projekt har vi tittat på hur de som nyligen kommit från Syrien uppfattar integrationsprogrammet, för att belysa migranternas egna röster. Det vi såg där är att de upplever att det inte alltid är så tydligt organiserat i Sverige, utan det finns ett behov av att tänka om hur man placerar olika aspekter av integrationskedjan. Det går inte att separera de här sakerna utan man måste jobba väldigt tätt.

...och samverkan och uppdragsutbildning?

– När det gäller samverkan blev jag 2016 klar med ett projekt som handlade om hur olika kommuner i Europa utvecklar så kallade “Welcome Policies” för mobila EU-medborgare. Det var ett samverkansprojekt där vi skulle bidra med kunskap om hur de kan kartlägga och utveckla olika insatser, vilket var oerhört givande för oss då vi fick höra direkt från tjänstemän det vi läst om så mycket i litteraturen tidigare. Sen har vi startat en uppdragsutbildning i Tbilisi i Georgien angående integrations- och migrationspolitik, där vi ska samla tjänstemän från främst länder i Östliga partnerskapet men också några från Sverige. Vi vet att Sverige fortfarande har en stor utmaning framför sig när det gäller integration av flyktingar, men det är inte bara något som pågår i Västeuropa. Georgien är lite av en framgångssaga som har gjort väldigt mycket i de här frågorna, samtidigt som de har stora utmaningar fortfarande på grund av kriget med Ryssland.

Vad får man ut av att länka ihop allt det här?

– Det man får är en helhetssyn på en viktig samhällsutmaning. Det jag vill göra är att visa att det inte finns någon konflikt mellan att ha fokus på svensk nivå och samtidigt vara väldigt aktiv utomlands. Vi på Förvaltningshögskolan kan bidra till en vetenskaplig debatt och vara stöd till riktigt stora europeiska kommuner, och kan komma in som specialister på tjänstemannanivå både i Sverige och utomlands, och jobba med riktig utbildning för dem. Så det här är ett sätt för oss att visa att vi är en jättebra resurs med expertis och kunskap.


Obs! Föreläsningen kommer att ges på engelska.