Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Infertilitet, 1400-tal och Kristian Gidlund i nya LIR.Journal

Nu finns ett nytt nummer av LIR.Journal ute. LIR.Journal #5 handlar om forskningsfältet life writing, och artiklarna spänner från franska kvinnliga författare på 1400-talet till texter skrivna av hemlösa kvinnor i dagens Göteborg.

Llir.journalIR.Journal är en vetenskaplig, peer review-granskad tidskrift som ges ut av institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, huvudsakligen i elektronisk form. Det senaste numret har sitt ursprung i en konferens om forskningsfältet life writing: Att skriva liv. Fakta, fiktion och feminism, som hölls på Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, i maj 2014.

Ögonvittnesskildringar från Förintelsen

Numret innehåller 15 artiklar som kronologiskt tar avstamp i skrifter från två franska författare på 1400- och 1500-talet: Christine de Pizan och Louise Labé, för att sedan röra sig vidare mot Ann Charlotte Leffler (1800-tal), över Agnes von Krusenstjerna (1920- och 30-tal) och ögonvittnesskildringar från Förintelsen, för att slutligen hamna i nutid med självbiografiska texter skrivna av hemlösa kvinnor i Göteborg, infertilitetsbloggar och en artikel om författaren Kristian Gidlunds I kroppen min.

– Det är ett brett spann på texterna både vad gäller innehåll och metod. Numret visar vad som pågår just nu inom forskningsfältet life writing, säger Kristina Hermansson, forskare i litteraturvetenskap som har varit redaktör för det aktuella numret.